| Nahlásit

plechovka od coly - experiment

Když plechovku od coly naplníte asi 100 ml vody a nakloníte asi o 45°, dostane se do stabilní polohy a nespadne.
Chápu to tak, že v prvním případě se poloha těžiště nakláněním nemění, v druhém však vlivem přelévání vody ano.

Příliš si však neuvědomuji, co vlastně obecně nutí tělesa zaujímat určité polohy. Proč nějaká kostka prostě nestojí na rohu, ale přetočí se na podstavu? Proč je nějaká poloha stabilní, jiná labilní? Co rozhoduje o tom, jestli se to těleso převrátí, nebo se vrátí spět do původní pozice? Proč se ta plechovka nepřevrátila nebo nevrátila zpět do původní pozice?

Děkuji
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Na těleso působí různé síly, nemusí to být jen gravitace, může to být spousta jiných sil. Když je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je také nulový, tak má těleso rovnovážnou polohu.
Těleso je vždy v jedné z následujících rovnovážných poloh: stálé, volné nebo vratké. Pokud na těleso působí jen gravitace, pak záleží, jak se při vychýlení mění výška těžiště vůči podložce, jestli se zvíhá, zůstává sejně vysoko nebo klesá. Je to pěkně vysvětleno tady: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&key=255
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek