| Nahlásit

pH roztoku HCl

jaká bude hodnota pH roztoku, který připravíme zředěním 4ml 36%HCl na celkový objem 1000ml?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Hustota 36% HCl je 1,178g/cm3. 4cm3 tedy mají hmotnost
m = 4*1,178 = 4,714g a obsahují m(HCl) = 4,714*0,36 = 1,697g HCl; M(HCl) = 36,4609g/mol
n(HCl) = m/M = 1,697/36,4609 = 0,0465 mol v 1dm3, takže c = n/V = 0,0465/1 = 0,0465mol/dm3
HCl je silná, tedy úplně disociovaná kyselina, takže n(H3O+) = n(HCl) = 0,0465mol/dm3.
pH = -log(c(H3O+)) = -log(0,0465) = 1,33

Jen připomínám, že tohle platí pro velmi zředěné roztoky. Pro přesnější výpočet bychom museli koncentraci nahradit aktivitou.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek