Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Prosím pomohl by mi někdo s chemii

Hladina cukru u hladovějícího člověka klesla na 72 mg/dcl krve.
Kolik gramů glukosy obsahuje 1 litr krve.
Vypočítej molární hmotnost glukosy( C6H12O6)
Jaké je to látkové množství a jaká je tedy látková koncentrace

K výplachům oka se někdy používá tzv. " borová voda", což je 3%-ní roztok kyseliny borité.
Kolik gramů kyseliny borité je potřeba pro přípravu 0,5 kg "borové vody"
Zapiš vzorec kyseliny trihydrogenborité

Jaký objem vody potřebujeme k přípravě 1 000 ml roztoku kyseliny octové, má-li být její koncentrace (objemový zlomek) 40% ?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
1) 72 mg/dl = 0,72 g/l = převod jednotek. Molární hmotnost je Mr = 6*Ar(C)+12*Ar(H)+6*Ar(O). Ar je relativní atomová hmotnost, najdeš ji kdekoliv na google nebo v PSP.
Látkové množství n =m/M. Hmotnost znáš, molární hmotnost si spočítáš (nebo najdeš).
Látková koncentrace c=n/V ... n spočítáš v předchozím kroku, a objem máš zadaný 1 litr.

2) Vzorec kyseliny trihydrogenborité - zopakuj si názvosloví kyselin (učivo ZŠ), použij google - přece nejsi tak lenivý, že bys to nezvládl.
3% roztok říká, že 3 g jsou ve 100 g roztoku. kolik gramů je v 500 g? = Přímá úměra.

3. objemový zlomek je definován jako objem čisté látky dělený objemem celého systému.
objemový zlomek je 0,40, objem systému je 1000 ml. Jaký je objem čisté látky? fí=m(čisté)/m(systému) ... stačí dosadit do vzorce a vyjádřit neznámou (učivo 8. třídy ZŠ)..
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek