| Nahlásit

Stavební materiál, příklad

mám úlohu do fyziky a vůbec s sním nevím rady mohl by mi to prosím někdo pomoct vypočítat(i s postupem)? ZADÁNÍ:
Palety s pórobetonovými tvárnicemi se z automobilu, jehož ložná plocha je ve výšce 1,6 m,zvedají na stavbě domu do výše 4. nadzemního podlaží; zvýšené přízemí má výšku podlahy
2,4 m nad terénem, změna výšky podlah mezi dvěma sousedními podlažími je 2,8 m.Tvárnice o rozměrech 300 mm x 249 mm x 599 mm mají hustotu 650 kg/m3, prodávají sena dřevěných paletách o hmotnosti 65 kg, na každé je umístěno celkem 30 tvárnic.
Jestliže účinnost, tj. poměr užitečné a celkové práce je u jeřábu 70%, jak velkou práci musí vykonat elektromotor jeřábu?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Nejpve výšky: 1podl. = 2,4m. 2. = 2,4+2,8.....4. = 2,4+3*2,8.
Práci, kterou musíš dodat, je rovná zvýšení potenciální energie tvárnice. Potenciální energie tělesa v gravitačním poli země je
Ep = m*g*h a její zvýšení je dodaná práce:
ΔEp = W = m*g*Δh = m*g*(h1-h0) kde h je výška.
OK?
| Nahlásit
děkuji moc za radu a takže to bude 65kg*10N/kg*10,8m = 7020 J
takže ta práce se rovná 7020J??
| Nahlásit
Ty tvárnice tam odskáčou? 65 kg je hmotnost samotné palety!
| Nahlásit
já myslela že ta paleta má celá 65 kg i stemi tvárnicemi takže k tomu musím jeste připočítat hmotnost tvárnic ??
| Nahlásit
Především si musíš spočítat hmotnost tvárnice. A na paletě je jich 30!
| Nahlásit
ajo :) děkuju
| Nahlásit
ALE KDYŽ TO VYPOČÍTÁM TAk , že budu počítat podle vzorce Ep=m*g*h to je 94,1kg*10N/kg*9,2m Ep=8657,2J a to mě vyjde jakou práci vykoná jeřáb , když to má zvednou do toho 4. podlaží a jak mám teda vypočítat ten motor, když má účnnost 70%
| Nahlásit
1: nemáš tam chybu v desetinných místech?
Jedna tvárnice má objem V = 0,3*0,249*0,599 = 0,04475m3 a hmotnost
m = 0,04475*650 = 29,1 kg.
Paleta s tvárnicemi má hmotnost m = 30*29,1 + 65 = 938kg; její tíha je Fg = m*g = 9380N, touto silou je zvedána po dráze 9,2m.
Jeřáb tedy vykoná užitečnou práci Wu = 9380*9,2 = 86296J; to představuje 70% práce, kterou dodal elektrpmotor (Wc):
Wc = 86296*100/70 = 123,28kJ.
OK?
| Nahlásit
ajo už to chápu :) děkuju moc už to chápu
| Nahlásit
Nevěděl jsem, že se na Ontole smí řešit úlohy z olympiád...
| Nahlásit
Nesmí. Ale jak to má člověk poznat, pokud s těmi olympiádami přímo nepracuje, že?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek