Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemické příklady- pH roztoků (pomoc)

1-Ve 200 cm3 roztoku HCl (c=0,25 M) bylo rozpuštěno 0,05 mol NH3. Reakce výsledného roztoku bude ?(slabě kyselá- prosím o postup )

2-Ve vodném roztoku NH3 se ustavuje mezi částicemi rovnováha vyjádřena ionizační konstantou K(B) (NH3). Jakou změnu vyvolá přídavek NaOH k roztoku NH3 ?(počet molekul NH3 se zvýší- prosím o postup)


3-Rozpustnost PbSO4 se vyjadřuje hodnotou rovnovážné konstanty K(S) (PbSO4)=2,0.10-8 mol(2).dm(-6). Jaké je přibližně látkové množství PbSO4, které postačuje k přípravě 1 dm3 nasyceného roztoku této látky ve vodě?(1,4.10-4 mol)

4-Vodný roztok KOH s hodnotou pH 12,70 byl zředěn vodou 2x, tzn- přídavkem přesně stejného objemu destilované vody. Hodnota pH tohoto zředěného roztoku je? (12,40)

5-K neutralizaci 100 cm3 roztoku H2SO4 o koncentraci 0,2 M je zapotřebí-( správná odpoved je 80cm3 roztoku Ba(OH)2 o koncentraci 0,25 M)

6- Jaký objem roztoku H2SO4 o c=0,01 M je zapotřebí k neutralizaci 30 cm3 roztoku KOH o c= 0,01 M (15 cm3)

Děkuji za odpovědi- Tyto neutralizase a pH my delá problém tak bych ocenil i postupy jak to pěkně umíte.
Témata: chemie

12 reakcí

| Nahlásit
6) napíšeš si rovnici: H2SO4+2KOH--K2SO4+2H2O

A ted plati vzorec: c1*V1/(ný-stech.koef z rovnice)=c2*V2/(ný)
dosadíš a získáš:
0,01*V=(0,01*30)2
a dopočítáš V a vyjde ti 15cm3. :)
| Nahlásit
0,01*V=(0,01*30)/2
| Nahlásit
1: NH3 + HCl = NH4+ + Cl-; NH4+ + H2O <=> NH3 + H3O+
n(HCl) = 0,2*0,25 = 0,05 ; došlo tedy k úplné neutralizaci. Roztok bude slabě kyselý v důsledku hydrolýzy iontu NH4+ (pKa NH4+ je 9,25)

2: NH4+ + OH- = NH3 + H2O; NaOH je silná zásada, je zcela disociovaný. Zvýšení koncentrace OH- znamená snížení koncentrace H3O+ a zvýšenou hydrolýzu iontů NH4+.

3:Ks = c(Pb++)*c(SO4*--) = c(PbSO4)^2, protože c(Pb++) = c(PbSO4) = c(SO4--)
c(PbSO4) = √Ks = √2*10^-8 = 1,41*10^-4 mol/dm3 PbSO4

4: pH + pOH = 14 => pOH = 14-pH = 1,3 ; Jde o roztok zásady, proto počítáme koncentraci OH-
c(OH-) = 10^(-pOH) = 10^(-1,3) = 0,0501mol/dm3 OH-. Přídavkem stejného objemu vody klesne c(OH-) na polovinu (n(OH-) je stále stejné, objem bude dvojnásobný, c=n/V)
c(OH-) = 0,0501/2 = 0,02506; pOH = -log(COH-) = -log(0,02506) = 1,6; pH = 14-1,6 = 12,4.

5: Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O. Je třeba stejné látkové množství.
n(H2SO4 = c*V = 0,1*0,2 = 0,02mol H2SO4 ; V(Ba(OH)2) = 0,02/0,25 = 0,08dm3 = 80cm3.

6: 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O; potřebné látkové množství H2SO4 je polovinou látkového množství KOH (n(H2SO4) = n(KOH)/2)
n(KOH) = c*V = 0,03*0,01 = 0,0003mol; n(H2SO4) = 0,0003/2 = 0,00015mol H2SO4
V(H2SO4) = n/c = 0,00015/0,01 = 0,015dm3 = 15cm3.

Stačí?
| Nahlásit
Prosimvás mám dotaz k té 5. kde se vzala v posledním vypočtu 0,25 ? vzorec je V=n/c a to 0,25 je odkud ?
| Nahlásit
a kdybych měl příklad- jaký objem roztoku H2SO4 o c=0,01 M je zapotřebí k neutralzaci 30 cm3 roztoku KOH o c=0,01M ? postup mam pododný jak 5. příklad- n(KOH)=c.V=0,01.0,03=0,0003 mol. V(H2SO4)=n/c=0,0003/2.0,01= 0,015 dm3 Má to tak vyjít. Použil jsme dobře 2. 0,01 ? protože kyselina sírová má 2 (H3O) ano ?
| Nahlásit
Jinak mi moc pomáháte jak pan mezek tak i další . Moc děkuju !
| Nahlásit
Máš to v zadání - koncentrace roztoku Ba(OH)2. Když není zadaná koncentrace, nešel by objem spočítat.
K tomu příkladu 6 - není tam 2*0,01, ale (0,00038/2)/0,01 = 0,0003/(2*0,01), to pro názornost.
Když máš obecnou rovnici aA + bB = cC + dD, pak pro látková množství platí
n(A)/a = n(B)/b = n(C)/c = n(D)/d = k, pokud jsou látky ve stechiometrickém poměru.
Konstanta k (správně se značí jinak, ale to není důležité) se nazývá rozsah reakce a určuje ji ten z reaktantů, který má nejmenší poměr. Podle něj se pak mohou spočítatž ostatní látková množství. V naší rovnici
n(KOH)/2 = n(H2SO4)/1; správné je konstatování, že kyselina sírová je dvojsytná. Většinou na sytnost kyseliny ukazuje počet vodíků ve vzorci. Ale nemusí to platit vždycky, některé vodíky nemusí být disociovatelné i u anorganických kyselin.
| Nahlásit
-->Anonym254390
k příkladu 5., takže mám to chápat tak, že to mám jako zkoušet podle možných výsledků? protože vážně nikde nevidím, že by bylo v zadání že ten hydroxid má c=0.25
| Nahlásit
-->Anonym254390
k příkladu 5., takže mám to chápat tak, že to mám jako zkoušet podle možných výsledků? protože vážně nikde nevidím, že by bylo v zadání že ten hydroxid má c=0.25
| Nahlásit
Jak přesně je napsáno zadání toho 5. příkladu? Chápal jsem to nahoře tak, že se má počítat objem. Jestli tam není ani objem ani koncentrace toho Ba(OH)2, je možné jen spočítat jeho látkové množství a hmotnost.
| Nahlásit
snad to jde trochu přečíst
| Nahlásit
Zřejmě počítají s tím, že si rychle spočítáš látkové množství H2SO4 (0,02mol) a porovnáš to s lárkovým množstvím Ba(OH)2 v nabídnutých možnostech.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek