| Nahlásit

elektrolyt

Jak vzniká prosím elektrolyt a prosím popište elektrolytickou disociaci. Děkuju.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud . Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu.
Krystalické iontové sloučeniny - soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.
Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály. Tento proces je často vratný. Disociace je opačný děj k asociaci a rekombinaci.
elektrolytická disociace:
Do roztoku např.taveniny NaCl pponoříme elektrody a zapneme proud.Kladné kationty, v našem případě Na+ budou putovat k záporné elektrodě - katodě a záporné Cl- ke kladné elektrodě-anodě.
Na katodě se bude vylučovat sodík a na anodě bude unikat chlor.
NaCl-->}Na+ + Cl-
nebo
Na+ + e- ---> Na
Cl- - e ---> Cl
samozřejmě,že chlor se bude vylučovat jako molekula Cl2.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek