| Nahlásit

RLC obvody

Cívka o indukčnosti 40 mH a odporu 0,8 ohmů je spojena s kondenzátorem a zdrojem o frekvenci 360 Hz. Jakou kapacitu má kondenzátor, je-li proud s napětím ve fázi?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Jak může být proud s napětím ve fázi, když přeci u kondenzátoru proud předbíhá napětí? A jaký vzorec pro výpočet použít, když neznáme napětí ani proud? Nevím si s tímto příkladem vůbec rady.
| Nahlásit
Jenže u indukčnosti zase napětí předbíhá proud. Když tedy fázový posun na obou členech bude mít, až na znaménko , stejnou velikost, bude celkový fázový posun rovný 0. O kolik napětí předběhne proud na indukčnosti, o tolik se na kapacitě napětí za proudem zpozdí.
| Nahlásit
Aha, tomu rozumím, ale stále nevím, jak příklad vyřešit. Jak postupovat.
| Nahlásit
Proud je s napětím ve fázi při rezonanci obvodu. Když
XL = ω*L a XC = 1/(ω*C) => ω*L = 1/(ω*C) => L*C = 1/ω^2 => C = 1/(ω^2*L)
ω = 2*pí*f = 2*pí*360 = 2262; ω^2 = 5,116*10^6
c = 1/(5,116*10^6*40,10^-3) = 4,886*10^-6 F

Raději si to přepočítej.
| Nahlásit
Takže ten odpor úplně vypustím a použiji vzorce pro výpočet induktance a kapacitance. Výsledek mi vyšel stejně. Děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek