Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie, kontrola

7. Kolik dm3 30% roztoku H2SO4 (r = 1,2185 g·cm-3) je potřeba na neutralizaci 0,5 dm3
30%  roztoku KOH (r = 1,2879 g·cm-3) za předpokladu, že vzniká K2SO4?
(Mr(H2SO4) = 98,080;   Mr(KOH) = 56,106)
Řešení:
H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O
m(roztoku KOH)=r*V=500*1,2879=643,95 g
m(KOH)=w*m(roztoku)=0,3*643,95=193,185g
n(KOH)=m/Mr=193,185/56,106=3,44 mol
n(H2SO4)=3,44:2=1,72 mol
m(H2SO4)=1,72*98,080=168,69 g
V(H2SO4)=m/r=168,69/1,2185=138,45=0,13845 dm3
Je to správně?

8. Pneumatiky osobního vozu jsou při teplotě  -10 °C nahuštěny na tlak 180 kPa. Za předpokladu konstantního objemu vypočítejte, jak se změní tlak po dosažení teploty 15 °C.
Řešení:
p1/T1=p2/T2
p2=285,15*180000/263,15=195 kPa
Je to správně?
 
9. Vypočítejte hustotu oxidu uhličitého při teplotě 20 °C a tlaku 100 kPa.
Mr(CO2) = 44,010
Řešení:
r(CO2)=p*Mr/R*T=100000*44,010/8,314*293,15=1805,724 g/cm3
Je to správně?

10. Při 912 °C reakcí    Ag2S(s) + H2(g) « H2S(g) + 2Ag(s)    vznikla rovnovážná směs, ve které byl při celkovém tlaku 97,32 kPa naměřen parciální tlak vodíku 79,99 kPa. Vypočítejte rovnovážnou plynovou konstantu Kp této reakce.
Můžete s tím pomoct, prosím?
 
11. Disociační konstanta slabé jednosytné zásady Kb = 4·10-7, pH roztoku této zásady má hodnotu 10,3. Vypočítejte látkovou koncentraci zásady (molaritu) a její disociační stupeň (v %).
Můžete to vysvětlit, prosím?
 
12. V 1 dm3 roztoku se rozpustí 26,2 mg chromanu stříbrného. Vypočítejte jeho součin rozpustnosti.
(Mr(Ag2CrO4) = 331,8)
Řešení:
n=m/Mr=0,0262/331,8=0,00007896 mol
c=n/V=0,00007896/1=0,00007896 mol/dm3
Ks(Ag2SO4)=(0,0015792)2*0,0007896=10^-10
Je to správně?
Témata: chemie

4 reakce

(Upr. 16.01. 20:32) | Nahlásit
7: V zásadě jsi uvažoval správně, jen jsi nepřepočítal těch 168,69g H2SO4 na 30% roztok vydělením w = 0,3 a teprve pak počítat objem.

8: drobná numerická chyba p2 = 273,15 + 15 = 288,15

9: Určitě ne 1805g = 1,8kg je na 1 cm3 přece jen mnoho. 1 mol má hmotnost 44,01g a objem
V = R*T/p = 8,314*293,15/10^5 = 0,0244m3 = 24,4dm3; ρ = 44,01/24,4 = 1,804g/dm3.
Tvůj výsledek by byl přijatelný, kdyby vypadal takhle: 1805g/m3.

10: Aktivitu pevné fáze v kapalinách nebo plynech položíme rovnou 1, protože jde o standardní stav. Parciální tlak H2S bude 97,32-79,99 = 17,33.
Pro reakci Ag2S + H2 = H2S + 2Ag je Kp = 17,33/79,99 = 0,2166.

11: pKb = -log(4*10^-7) = 6,398; pOH = 0,5*(6,398 - log(cb)); pOH = 14- 10,3 = 3,7
3,7 = 0,5*(6,398 - log(cb)) => log(cb) = 6,398 - 7,4 = -1,02 => cb = 0,0955 mol/dm3.

12: c(CrO4--) = c(Ag2CrO4); c(Ag+) = 2*c(Ag2CrO4); c(Ag2CrO4) = 0,0262/331,8 = 7,8963*10^-5 mol/dm3
Ks = c(Ag+)^2*c(CrO4--) = (2*c(Ag2CrO4)^2*c(Ag2CrO4) = 4*c(Ag2CrO4)^3 = 4*(7,8963*10^-5)^3 =
= 1,9694*10^-12 (tabulková hodnota pKs = 11,67, naše vypočtená 11,7)

OK?
| Nahlásit
Děkuji moc za odpověď!
7. m(H2SO4 roztok)=m(H2SO4)/0,3=168,69/0,3=562,3 g
V(H2SO4 roztoku)=562,3/1,2185=461,46 dm3
Tak tomu rozumím?
(Upr. 17.01. 00:48) | Nahlásit
Ano, tak to musí být. Jen pozor na rozměry. Když máč hustotu v g/cm3, musí být výsledek také v cm3.
| Nahlásit
Děkuji moc, už to budu vědět!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek