| Nahlásit

molární vodivost

Limitní molární vodivost acetátového aniontu je při 25°C 0.0041 S·m2·mol-1 a oxoniového kationtu 0.0315 S·m2·mol-1. Disoc. konstanta kys. octové při téže teplotě je 1.78·10-5. Vypočítejte molární vodivost roztoku kys. octové o koncentraci 0.01 mol/l za této teploty.
(0.0015 S·m2·mol-1) je výsledek. Prosím o pomoc s tímto příkladem. Děkuji
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Limitní molární vodivost kyseliny octové je součtem limitních molárních vodivostí ovou iontů:
Λ° = 0,0041 + 0,0315 = 0,0356 S*m^2/mol
molární vodivost je daná Arrheniovým vztahem Λ = α*Λ°.
Potřebujeme tedy vypočítat stupeň disociace α
CH3COOH = CH3COO- + H+ ; koncentraci H3O+ můžeme vypočítat pomocí známých vztahů pro pH slabé kyseliny. pKa = -log(1,78*10^-5) = 4,75
pH = 0,5*(4,75 - log(ca)) = 0,5*(4,75 + 2) = 3,375. Disociovaný podíl kyseliny je prakticky rovný koncentraci H3O+:
c(H3O+ = 10^-pH = 10^-3,375 = 4,217*10^-4 mol/dm3
α = c(disoc.)/c(celk.) = 4,217*10^-4/0,01 = 4,217*10^-2 = 0,04217
Λ = α*Λ° = 0,04217*0,0356 = 1,5*10^-3 S*m^2/mol

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek