Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Fyzika příklady

1) Čerpadlo načerpá za 1 minutu 300 l vody. Přívodní potrubí má průměr 80 mm. Urči rychlost vody v přívodním potrubí.
2) Ve vodovodní trubce proudí voda rychlostí 2,24 ms-1 a má tlak 0,1 MPa. Jak velkou rychlostí proudí voda v zúženém místě trubice, kde je tlak 0,09 MPa?
Moje práce
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
1)

V'= 300 l/min = 0,3 m3/min
d=80 mm = 0,08 m
v=?

r=d/2

S=π*r² = π*d²/4

V'=v*S
V'=v*π*d²/4
v = V'/(π*d²/4)
v = 0,3/(P*0,08@/4)=59,683103659460750913331411264693 m/min
v=60 m/min
==========
| Nahlásit
2) Bernoulliho rovnice

v1=2,24 ms-1
p1=0,1 MPa=0,1e6 Pa

p2=0,09 MPa=0,9e6 Pa
v2=?

1/2 ρ*v² + hρg + p = konst.

kde:

ρ - je hustota proudící kapaliny
p - je hydrostatický tlak kapaliny
g - gravitační zrychlení ve kterém se kapalina pohybuje
v - (střední) rychlost proudění kapaliny

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernoulliho_rovnice

h=0
ρ=1000 kg/m3

1/2 ρ*v1² + p1 = 1/2 ρ*v2² + p2
1/2*1000*2,24² + 0,1e6 = 1/2*1000*v2² + 0,09e6
(1/2*1000*2,24² + 0,1e6 - 0,09e6)/(1/2*1000) = v2²
2,24² + (0,1e6 - 0,09e6)/(1/2*1000) = v2²
2,24² + (0,1e6 - 0,09e6)/(1/2*1000) = v2²
v2=4,7161424914860237924863603186176
v2=4,7 m/s
==========
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek