Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Příklad FYZIKA

Síly
Sjezdovka je dlouhá 600m. Výška sjezdovky (nakloněné roviny) je 50m. Lyžař váží 60kg.

1) Jaká síla přitahuje lyžaře dolů?
2) Jakou sílou působí kolmo na podložku?
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
Předpokládám, že těch 600m je délka nakloněné roviny. Pak si pomocí pythagorovy věty vypočítame dolní vodorovnou delku (od konce sjezdovky do paty kolmice)...vyšlo 597,913...
No a podle podobnosti trojúhelníka dosadíme délky stran do jednotlivých sil
Nakresli si nakloněnou rovinu nahoru si nakresli lyžaře
A)Rovnoběžně s nakloněnou rovinou povede tečná síla Ft, kterou bude přitahován lyžař ve směru nakloněné roviny.
B)Ze stejného působiště (z lyžaře) kolmo k vodorovné rovině (čili směrem dolů) vede gravitační síla Fg
C)Ze stejného působiště (z lyžaře) kolmo k nakloněné rovině (čili směrem šikmo) vede normálová síla Fn
Dostávám pravoúhlý trojúhelník, kde dvě odvěsny jsou Fn a Ft a přeponou je Fg...Pak už stačí vyjádřit příslušné síly:
1) Ft = (výška/délka nakloněné roviny)* síla tíhová lyžaře
Ft = (50/600)*60*10 = 50N
2) Fn = (délka vodorovné roviny/délka nakloněné roviny) * síla tíhová lyžaře
Fn = (597,913/600)*60*10 = 597,913N
Tady to vyšlo pěkně protože tíha lyžaře je 600N a délka přepony(sjezdovky) je 600m, takže se to krásně zkrátí.
Jinak se to dá samozřejmě počítat přes úhel pomocí sin, cos apod.
| Nahlásit
Děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek