Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 18.01. 18:17) | Nahlásit

Chemie-teorie

Dobrý den, ráda bych vás poprosila o pomoc:

1.) Na základě trendů hodnot první ionizační energie (1.IE) zaškrtněte správná tvrzení, která platí pro následující trojici prvků:
Ne,Zn,Ga
a.) Neon je vzácný plyn, má velmi stabilní elektronovou konfiguraci a z ní plynoucí vysokou hodnotu 1.IE.
b.) 1.IE zinku je nižší než galia v důsledku stabilnější elektronové konfigurace zinku
c.) 1.IE energie stoupá v pořadí Ga<Zn<Ne
d.) V periodě obecně hodnota 1.IE klesá
e.) 1.IE se definuje pro pevnou látku a teplotu 298K.

2.) Na základě povahy vazeb zodpovězte otázky týkající se délky vazeb v zadaných sloučeninách:
Cl2- Br2- HCl (vím, že se to určuje podle periodické tabulky, ale nemáte na to někdo nějaký chytáček?)

3.) Na základě přiřazených uvedených hodnot energie vazeb zadaným sloučeninám zaškrtněte správná tvrzení:
305 KJ/mol a 347KJ/mol....... H2S, H2Se (opět vím, že podle tabulku, ale nevím jak)

Přiřaďte uvedené hodnoty bodů tání zadaným prvkům a vyberte správná tvrzení:
-38,9°C, 327°C, 1875 °C....... Pb(1), Hg(2), Cr (3)
a.) bod tání roste v pořadí 2-3-1
b.) bod tání roste v pořadí 1-3-2
c.) bod tání roste v pořadí 2-1-3
d.) bod tání roste v pořadí 3-1-2
Jak na to přijdu pomocí periodické tabulky?
A to stejné u bodu varu a síla hydratace
Se vším by nám měla pomoct periodická tabulka, ale bohužel nevím, jak na to

Předem moc děkuji za pomoc
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
1.) Na základě trendů hodnot první ionizační energie (1.IE) zaškrtněte správná tvrzení, která platí pro následující trojici prvků:
Ne,Zn,Ga
a.) Neon je vzácný plyn, má velmi stabilní elektronovou konfiguraci a z ní plynoucí vysokou hodnotu 1.IE.
c.) 1.IE energie stoupá v pořadí Ga<Zn<Ne

Ionizační E má stejný trend jako elektronegativita. Důvod, proč má zde Zn vyšší ionizační E, je ten, že má plnou celou d konfiguraci, proto bude zapotřebí vyšší ionizační E.

2.) Na základě povahy vazeb zodpovězte otázky týkající se délky vazeb v zadaných sloučeninách:
Cl2- Br2- HCl (vím, že se to určuje podle periodické tabulky, ale nemáte na to někdo nějaký chytáček?)
Já si vždy nakreslím atomy jednotlivých sloučenin a podle toho určím délku vazby.

Proto: HCl<Cl2<Br2

U 3) jsi nenapsala výběr odpovědí a 4) si sama bohužel nikdy nejsem jistá
Co se týče teploty varu, ta roste s rostoucím velikostí a hmotností sloučeniny.

Vidím, že tě čeká písemná část OACHu (či už ji máš za sebou, přece jenom odpovídám později). Pokud tě teprv čeká, tak držím palce.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek