Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

jak se vypočítá pH?

Mohl by mi někdo poradit jak vypočítat pH v hloubce 20m v přehradní nádrži?
A fh na víko ponorky o ploše 2m2 které je v hloubce 10m + jakou silou je zvedán velký píst lisu pokud na malý o ploše 20dm2 působí síla 1000N a plocha velkého je 1,6m2.
Nejvíce by mě nakopl i postup. :)
Předem moc děkuji :))
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
To pH je patrně nějaké nedorozumnění, zřejmě ti jde o hydrostatický tlak. pH je obecně používané označení pro vyjádření koncentrace vodíkových iontů.
Tlak se obecně vyjadřuje v Pa - N/m^2. Má-li malý píst 20dm2 = 0,2m2 a působí na něj tlak 1000N vyvolá píst v kapalině tlak 1000/0,2 = 5000Pa. Kapalina pak bude působit na píst o ploše 1,6m2 tímto tlakem, takže celková síla na velký píst bude
F = 5000*1,6 = 8000N.
Hydrostatický tlak v nějaké hloubce nejlépe spočítáš jako tíhu sloupce o základně 1m2 a výšce rovné hloubce. Takže pro h = 20m a hustotě vody 1000kg/m2 a gravitačním zrychlení g=9,81m/sec^2 bude v hloubce 20m tlak
p = S*h*ró*g/S kde S = plocha základny (1m2), h = výška sloupce v m, ró = hustota kapaliny. Pro výpočet tlaku se plocha základny vykrátí a dostaneme:
p = h*ró*g = 20*1000*9,81 = 196200Pa. Pro odhady se běžně g zaokrouhluje na 10m/sec^2 a každý metr hloubky znamená zvýšení tlaku o 10kPa. Zatím jsme neuvažovali o tlaku vzduchu na hladinu kapaliny. Pro tvůj příklad s ponorkou je to možné, protože uvnitř ponorky je přibližně atmosférický tlak, takže je tato část absolutního tlaku an víko kompenzována.
Takže na víko tvé ponorky působí síla F = p*S = [1000*10*9,81]*2m2 = 196200N
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek