| Nahlásit

Chemie nutné

1.kolik litrů N2 aH2 potřebujeme na přípravu 224,2 1 NH3?
2.Kolik litrů O2 vznikne rozkladem 24,5g KCIO3.Kolik g KCI reakcí vznikne?
3.Kolik litrů H2 a O2 můžeme teoreticky připravit elektrolýzou 1l vody?
4.Jaký objem zaujímá chlor obsahující stejný počet molekul jako je přítomno v 0,4 molech fluoru za standartních podmínek.Jaká je hmotnost chloru?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Uvědom si, že za stejných podmínek zaukímá mol každého plynu stejný objem.
N2 + 3H2 = 2NH3 => n(N2)/1 = n(H2)/3 = n(NH3)/2 = 224,2/2 = 112,1
n(N2) = 112,1dm3; n(H2) = 3*112,1 = 336,3dm3.

2: Patrně jde o KClO3. 2KClO3 = 2KCl + 3O2; M(KClO3) = 122,55g/mol; M(KCl) = 74,55g/mol
n(KCl) = n(KClO3) = m(KClO3)/M(KClO3) = 24,5/122,55 = 0,2mol;
m(KCl) = n*M = 0,2*74,55 = 14,9g
n(O2)/3 = n(KClO3)/2 => n(O2) = 3*n(KClO3)/2 = 3*0,2/2 = 0,3mol; za standardních podmínek Vm=22,4dm3; 0,3mol O2 = 0,3*22,4 = 6,72dm3 O2

3: 1dm3 H2O = 1000g; n(H2O) = m/M = 1000/18 = 55,56mol
2H2O = 2H2 + O2 => n(H2O)/2 = n(H2)/2 = n(O2) => n(O2) = 27,78mol; n(H2) = 55,56mol
V(O2) = 22,4*27,78 = 622,2dm3; V(H2) = 1244,5dm3.

4: V 0,4mol F2 je stejný počet molekul, jako v 0,4mol Cl2. Jednotka mol je určitý počet částic.
V(Cl2) = 0,4*22,4 = 8,96dm3.
M(Cl2) = Mr(Cl2)*1g/mol = 70,91g/mol; m(Cl2) = n*M = 0,4*70,91 = 28,36g.

OK?
| Nahlásit
Mockrát děkuji pak tu mám ještě jednu věc vůbec nevím co to je zač jsem totiž půl roku na lůžku a dostal jsem papíry od školy..

a)g H2SO4 100%
b)g H2SO4 90%
c)ml H2SO4 90%
d)g H2O2 100%
e)g H2O2 30%
h)ml H2O2 30%
g)množství vody potřebné na přípravu 5% H2O2
| Nahlásit
Ani já nevím, co je to zač.
| Nahlásit
Někdo jiný neví o co jde? :( potřebuji pomoct jinak mě nezapočítají
| Nahlásit
Uznej, že je podstatná informace a jaký objem nebo hmotnost jde. Bez toho není co počítat.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek