| Nahlásit

Molární koncentrace a látkové množství

Dobrý den, nevím se už rady. Potřebovala bych pomoci. Nevíte náhodou někdo jak vypočtu
1) Jaká je molární koncentrace 15%HNO3 (hustota=1,084g/cm3)
2)Při neutralizaci kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným zreagovalo 6,022*10na22 kationtů vodíku, H+. Jaké látkové množství kyeliny chlorovodíkové zreagovalo?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Nejprve vypočteš hmotnost HCl v 1dm3 roztoku (o m = róg):
m(HCl) = 15%*1084g/100 = 162,6g HCl
Hmotnost HCl ppřepočítáš na látkové množství:
n(HCl) = m/M = 132,6/36,5 = 4,455mol; a protože jsme to vypočetli v 1dm3 roztoku, je to látkové množtví v 1dm3, tedy molární koncentrace (c = 4,455nol/dm3).
2: Jeden mol látky obsahuje 6,022*10^23 částic. Pokud známe počet částic, převedeme jej na látkové množství tím, že jej vydělíme počtem částic v 1 molu - Avogadrovou konstantou:
n = 6,022*10^22/6,022*10^23 = 0,1mol iontů H+, které se z kyseliny uvolnily podle rovnice
HCl = H+ + Cl-. Látkové množství HCl tedy bylo stejné, jako látkové množství H+.
OK_
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek