| Nahlásit

příklad- fyzika

Dobrý den,
moc vás prosím..Jak má být tento úkol?

Bruslař o m=70kg stojí na bruslích na hladkém ledu. Do pohybu se uvede tím, že do vodorovného směru od sebe odhodí těleso rychlostí 8 m.s(-1) o hmotnosti 6 kg. Do jaké vzdálensoti bruslař po dhození odjede?(Součinitel smyk. tření mezi ledem a bruslemi je 0.02)

Já jsem to nějak jsem to zkoušela, ale moc nevím. Prsoím spěchá to, protože ve středu píšeme písemku a tak bych si ještě chtěla nějaké příklady projít. Děkuji.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
*pardon, těleso o hmotnosti 3 kg.
| Nahlásit
Počáteční rychlost bruslaře v1 vypočítáme ze zákona zachování hybnosti:
m*v + m1*v1=0 => 3*8=70*(-v1) => -v1=24/70=0,343m/sec
Záporné znaménko znamená, že rychlost v1 má opačný směr proti rychlosti v.
Energie bruslaře Ek=0,5*m*v1^2=0,5*70*0,343=4,11J
Brzdná síla je Ft=f*Fn kde normálová síla Fn je rovná tíze bruslaře.
Ft=0,02*70*g=13,7N (pro g=9,81m/sec^2)
Nakonec si připomeneme, že práce je velikost změny kinetické energie:
Ek0-Ek1=W=4,11J-0J)=4,11J je práce, potřebná pro zastavení bruslaře.
Dál si připomeneme, že platí W=F*s (práce je součinem síly a dráhy, opo které síla působí):
W=F*s => s=W/Ft=4,11/13,7=0,3m . Bruslař popojede o 0,3m. OK?
| Nahlásit
Děkuji :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek