| Nahlásit

Poradí někdo příklady do fyziky - el. proud v plynech a kapalinách?

19. Svazek katodových paprsků prochází mezi deskami kondenzátoru dráhu 5 cm, přičemž se odchýlí od původního směru o 1 mm. Určete pohybovou energii elektronu v daném paprsku. Intenzita pole kondenzátoru je 15.103V/m.

20. Elektron letící rychlostí 107m/s v horizontálním směru vletí do elektrického pole kondenzátoru paralelně s jeho deskami. Intenzita pole kondenzátoru je 10000 V/m, délka kondenzátoru 5 cm. Určete velikost a směr rychlosti elektronu, když opouští kondenzátor.

Kdyby to šlo i postup :) díky.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Skvěle, tenhle jsem nějak zpatlala, ale nevíte náhodou i ten druhý? :)
| Nahlásit
Př. 20
Na řešení se dívej jako na řešení vodorovného vrhu. Místo gravitační síly zde působí elektrostatická síla F = e E (e je náboj elektronu, E je intenzita el. pole).
Dobu pohybu v elektrickém poli kondenzátoru vypočteme t = 0,05/107 s. Za tuto dobu nabude svislá složka rychlosti velikost v_y = a t = F/m t = eE/m t.
Výpočet svislé složky rychlosti
Výpočet svislé složky rychlosti
Výsledná rychlost
Výsledná rychlost
| Nahlásit
Hmotnost elektronu je 9,109.10^-31.
| Nahlásit
Hmotnost elektronu je 9,109.10^-31.
| Nahlásit
Hmotnost elektronu je 9,109.10^-31.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek