| Nahlásit

Proč chlorid sodný vede elektrický proud a naftalen ne?

Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 21.09.2014 14:39) | Nahlásit
Myslím že chlorid sodný elektrický proud nevede jako všechny minerály. Chlorid sodný ve vodě je však elektrolyt a ten el. proud vede.

Naftalen je látka která se ve vodě sice rozpouští, ale nedisociuje, pokud se nedisociuje, nevznikají kationty a anionty a tím pádem to není elektrolyt a tím pádem nevede roztok el. proud.
| Nahlásit
Já jsem si myslela, že se naftalen ve vodě nerozpouští.
| Nahlásit
To já také, ale podle tabulek ano:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen

30 mg/litr
| Nahlásit
Nad tou rozpustností naftalenu ve vodě bych byl zase až tak nejásal…

Těch 30 mg (miligramů!) na litr vody prakticky znamená nerozpustnou látku. Je to např. zhruba jen dvakrát tolik, než je rozpustnost CaCO3 a vápenec by asi za rozpustný ve vodě označil málokdo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhličitan_vápenatý

Wikipedie uvádí jako hranici, pod kterou se látka počítá mezi nerozpustné, jako 1 g/100 ml - to ten chudák naftalen má 25× méně. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost

Oproti té kuchyňské soli (rozpustnost kolem 36 g/100 ml), která se má oddělit v tomhle dotazu https://www.ontola.com/cs/di/jak-nejlepe-kvantitativne-oddelit , je to poměr 1 : 12000. A to už by snad i na docela slušné oddělení prostým rozpuštěním soli mohlo stačit. Určitě by to tak nesmrdělo, jako ta tavenina :-)
| Nahlásit
…samozřejmě že 33× méně a ne 25× - chybně jsem to počítal z rozpustnosti 40 mg/litr :-(
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek