| Nahlásit

Jak vypočítat následující příklad - chemie?

ahoj, prosím mohl mně s tím někdo píchnout?
Vypočtěte hmotnost atomuizotopu 3
7 Li v kg, je-li hmotnost atomu druhého izotopu m(3
6 Li) = 6,023u a středníatomová hmotnost lithia 6,941
x1= 7,98/100=0,798
x2= 92,02/100= 0,9202

m(7 3Li) ? kg
m(6 3 Li) 6,023 kg
Ar(7 3 Li) 6,941

nevím, jak dál, poradíte, prosím?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Protože jde o střední atomovou hmotnost, budeme počítat s jedním molem. Molární hmotnost Li je
M(Li) = 6,941g/mol, molární hmotnost (6)Li je M1 = 6,023. Molární zlomek (6)Li = x1 = 0,0798, molární zlomek (7)Li = x2 = 0,9202, molární hmotnost (7)Li = M2. Součet molárních zlomků je 1.
Směšovací rovnice:
0,0798*6,023 + 0,9202*M2 = 6,941 => 0,9202*M2 = 6,4604 => M2 = 7,0206 g/mol
m = 7,0206/NA = 7,0206/6,02214*10^23 = 1,1658*10^-23g = 1,1658*10^-26 kg

Jasné?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek