| Nahlásit

Náboj, permitivita, skleněná deska

Mezi dvěma vodivými rovnoběžnými deskami nesoucími náboje +10nC a -10nC vložíme sklenenou desku o relativní permitivitě e(r)=5.
Jak velké vázané náboje se na dielektriku vytvoří?

Výsledek je: 8nC a -8nC

Vypadá to lehce, ale neumím, prosím vzorec a odvození.... děkuji moc
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Relativní permitivitu lze definovat pomocí elektrického pole. Při vložení dielektrika do vnějšího elektrického pole o intenzitě Ee se celková intenzita elektrického pole sníží na hodnotu E. Relativní prmitivitu pak určíme ze vztahu:
εr = Ee/E odtud pak E= Ee/εr
Snížení celkové intenzity elektrického pole si vysvětlujeme tím, že díky polarizaci molekul dielektrika v dielektriku vyvolá vnější pole vnitřní pole opačného směru o intenzitě Ei. Pak pro celkové pole platí :
E = Ee - Ei ; ještě je třeba dodat, že intenzita elektrického pole je úměrná součinu nábojů, mezi kterými je pole vytvořeno. To můžeme napsat jako vztah:
Ee = k*ǀQǀ kde k = 1/(4*π*ε0*r^2)
V našem případě je k konstantou, můžeme tedy intenzitu elektrického pole vyjádřit nábojem.
Ze vztahu E= Ee/εr pro εr = 5 plyne E = Ee/5 = 0,2*Ee; to dosadíme za E do vztahu:
E = Ee - Ei => Ei = Ee - 0,2*Ee = 0,8*Ee = 0,8*Q*k
Ei = k*Qi => k*Qi = 0,8*k*Q => Qi = 0,8*Q kde Qi je vázaný náboj na povrchu dielektrika, naší skleněné desky.
OK?
| Nahlásit
ano, děkuji moc moc, lehce přehledné a výstižné... nevěděl sem předtím o Ei
| Nahlásit
možná stupidní otázka, ale jak se přišlo na to E= 0,2* Ee?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek