Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Příklady (nejspíše užití směšovací rovnice)

U příkladu jsem použila snad všechny možné způsoby směšovací rovnice, ovšem nikdy se můj výsledek nerovná výsledku v učebnici.

1) Kolik ml 65% HNO3 (hustota 1,39g/cm) a kolik ml H2O je třeba použít na přípravu 1 litru 20% roztoku HNO3 (hustota 1,115 g/cm)

2)Ke 300 ml 20% roztoku NaOH ( hustota 1,18 ) bylo přidáno 5 g NaOH. Vypočítejte procentický obsah NaOH ve výsledném rozoku.

3)Ke 20 ml 10% roztoku H2SO4 ( hustota 1,07 ) byly přidány 3 g NaOH. Určete, která z reagujcích složek je v nadbytku a kolik jí zůstalo po ukončení reakce nezreagováno.
Mr ( NaOH ) - 40, Mr ( H2SO4)

Stačí když mě navedete na postup, třeba přídu na to, kde dělám chybu. Děkuji
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
1: Ať m je hmotnost výsledného roztoku, m1 hmotnost 65% roztoku a m2 hmotnost vody.
hmotnost 1dm3 je 1115g = m. Směšovací rovnice:
0,65*m1 + m2*0 = 1165*0,2 => m1 = 1165*0,2/0,65 = 358,5g 65% HNO3
m1 + m2 = 1165g => m2 = 1165 - 358,5 = 806,5g H2O V2 = 806,5cm3 H2O
V1 = 358,5/1,39 = 257,9cm3 65% HNO3

2:Ať m1 je počáteční hmotnost roztoku, m2 konečná (po přídavku NaOH).
m1 = 300*1,18 = 354g; m2 = m1 + 5 = 359g
m(NaOH) = 0,2*354 + 5 = 70,8 + 5 = 75,8g NaOH; w(NaOH) = 75,8/359 = 0,2111 = 21,11%

3: m(H2SO4) = V*ró*w = 20*1,07*0,1 = 2,14g H2SO4; M(H2SO4) = 98,1g/mol
n(H2SO4) 2,14/98,1 = 0,02181 mol; n(NaOH) = 3/40 = 0,075mol/dm3
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O => n(NaOH)/2 =0,0375 ; n(H2SO4)/1 = 0,02181.
NaOH je v přebytku, zreaguje veškerá H2SO4.
n(NaOHp) = n(NaOH)-2*n(H2SO4) = 0,075-2*0,02181 = 0,03138mol NaOH je přebytek.
m(NaOHp) = n*M = 0,03138*40 = 1,2552g NaOH.
OK?
| Nahlásit
Chyba objevena děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek