| Nahlásit

Maleinanhydrid se používá na modifikace některých polymerů (tzv. roubování), avšak ve vodě je téměř nerozpustný. Při stanovení kolik maleinanhydridu zreagovalo s molekulami polymeru je třeba nezreagovaný maleinanhydrid extrahovat do organických rozpouštědel a přidat malé množství vody kvůli hydrolýze na kyselinu maleinovou. Poté je možno titrovat ethanolickým roztokem KOH. Roztok kyseliny maleinové (což je dvousytná kyselina) vzniklé hydrolýzou malým množstvím vody přidané k 20 cm3 roztoku maleinanhydridu v xylenu byl titrován 0,005 M roztokem KOH v ethanolu při spotřebě 4,08 cm3. Kolik maleinanhydridu bylo vyextrahováno ze vzorku polymeru, jestliže byl titrovaný roztok odebrán ze 110 cm3 extraktu (objem vody spotřebované na hydrolýzu neuvažujte)? Mr(C2H2(COOH)2) = 116,072, Mr (maleinanhydrid) = 98,057.