| Nahlásit

Co nebo jaké je to sinusové napětí?

Děkuji
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Je to napětí, které je vyráběno točivými stroji a tak, že rotor točí ve statoru, v cívkách se indukuje 3-fázový (proud) napětí, které je vlivem rotace časově proměnné podle rovnice:

U(t)=Umax * sin(2*π*f * t)

kde f - je frekvence s jakou rotuje rotor (50 Hz)
Umax - je maximální napětí na sinusoidě
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek