| Nahlásit

Při spalování uhlí vzniká pyrytu oxid železitý a oxid siřičitý.Vypočítejte hmotnost S2O4 kterým se zamoří ovzduší spálením 1t uhlí které obsahuje 3% pyrytu.

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Tak tos už trochu přehnal :-)
| Nahlásit
copak?:)
| Nahlásit
Bude nutno spočítat, kolik síry (hmotnost)obsahuje 30 kg pyritu. Dále je nutno z atomové hmotnosti síry a kyslíku určit hmotnostní poměr S2 a O4. Podle toho poměru stanovíme hmotnost potřebného kyslíku k vytvoření S2O4 se známou hmotností síry. Součet hmotnosti síry ze 30ti kg pyritu a hmotnosti kyslíku potřebné k požadované chemické reakci nám dá výslednou hmotnost S2O4 zamořujícího ovzduší.
| Nahlásit
(k výpočtu hmotnosti síry v pyritu připomínám chemický vzores pyritu: FeS2)
| Nahlásit
nasrat!!! nic neumíte!!!! já sem tu chemik!!!!!!!! JO!!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek