| Nahlásit

Elektrolýza, jak funguje

Vysvětlíte mi prosím jak funguje elektrolýza?
Já to absolutně nechápu.
Když mám třeba H2O a NaCl. Tak jaký tam budou probíhat reakce?

A: 2Cl - 2e → Cl2
K: 2H - 2e → H2
takhle?
a co bude s Na a O?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Ne:
A: 2Na+ + 2e- + 2H2O → 2NaOH + H2
B: 2Cl - 2e- → Cl2

Asi to nechápeš, tak, ale teď se mi to nechce psát. Už jsem dnes napsal dost. Tady na ontole je určitě jeden příspěvek, kde sem psal a sou tam komentáře i od jiných, kde to pravdilo najdeš - co se děje s inoty, kam putují, atd.
| Nahlásit
vysvětlovat to celý je dlouhý....co přesně na tom nechápeš....kam putují elektrony...jak se jmenují elektrody....jak se dělí látka na ionty?......potřebuju vědět co nevíš...bych se upsal(nebo uspal)
| Nahlásit
no taktřeba by mě zajímalo to co je v tý olympiádě třeba kde dochátí k oxidaci
| Nahlásit
k oxidaci dochází na kladné elektrodě anodě....
| Nahlásit
V olympiádě je kladný ten Uhlík ...pozná se to podle delšího "zobáčku" nahoře nad elektolytem.
| Nahlásit
elektrolýza-chemický děj na elektrodách při průchodu stejnosměrného el.proudu roztokem nebo =-)
| Nahlásit
Zatím co v kovových i nekovových vodičích je náboj přenášen pohybem elektronů, v roztocích je přenášen pohybem iontů. Ionty ovšem nemohou vstupovat do vodičů, takže na rozhraní mezi kovem (elektrodě) a elektrolytem (roztokem , ve kterém jsou ionty) musí docházek k předávání elektronů kladně nabitým iontům a tím i jejich redukci,na př.:
Cu(2+) + 2e = Cu ; nebo 2H+ + 2e = H2 Elektroda, na které se tyto výměny probíhají, musí mít přebytek elektronů, záporný náboj a je nazývána katodou (přitahuje kladně nabité ionty - kationty).
Protože elektroneutralita roztoku musí zůstat zachovaná, stejný počet elektronů musí roztok předat kladné elektrodě - anodě. K té jsou přitahovány záporně nabité ionty - anionty:
2OH- - 2e = O + H2O ; 2Cl- - 2e = Cl2 a podobně.
Elektony je třeba kationtům vnutit nebo aniontům odebrat násilím. Toto násilí se projeví jako elektrické napětí mezi elektrodou a roztokem - vylučovací napětí. Vylučovací napětí je závislé na kationtu (u katody) a aniontu (na anodě). V roztocích je vždycky přítomno několik druhů kationtů a aniontů. Vylučuje se taková kombinace iontů, která má v konkrétním případě nejnižší vylučovací napětí. Celkové napětí při elektrolýze závisí kromě elektrodových potenciálů na odporu elektrolytu. Ten závisí na tom, jak rozpouštědlo brání pohybu iontů - "pohyblivosti iontů". Mimořádně pohyblivé jsou ionty H+ a OH-. Proto se vodivost vody při elektrolytickém rozkladu na H2 a O2 s výhodou snižuje přídavkerm kyselin. Pokud je použita sůl, je odpor roztoku vyšší.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek