| Nahlásit

výpočet kinetické energie

Mohl by mi někdo vysvětlit tento příklad?

"Kulka o hmotnosti 0,01 kg po výstřelu dopadla 3 200 m daleko, přičemž horizontální složka vektoru její rychlosti činila 800 m/s. Jakou kinetickou energii musela získat při výstřelu, zanedbáme-li odpor vzduchu? (g=10 m/s^2) "

počítala jsem ze vzorce Ek = 1/2 m x v^2 = 0,5 x 0,01 x 800^2 = 3200 J
ale má to vyjít 3202 J, kde tedy vezmu ty 2 J??
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 07.06.2014 13:21) | Nahlásit
Kulka nebyla vystřelena horizontálně. Doba letu trvala 4 sec, 2 sec trvala vzestupná fáze dráhy, 2 sec sestupná fáze. Vertikální složka rychlosti byla vv0, vv1 v čase t = 2sec = 0.
vv1 = a*t + v0 => v0 = 0-10*2 = -20m/sec. Celková rychlost je vektorový součet dvou kolmých složek rychlosti:
v^2 = (-20)^2 + 800^2 = 640400; Ek = 0,5*0,01*640400 = 3202J

OK?
(Upr. 07.06.2014 14:15) | Nahlásit
Tak prostě to dosadit nemůžeš do rovnice Ek, musíš vypočítat složky vx a vy vektoru 'v':

vx=800 m/s (horizontální složka vektoru)
vy=? (vertikální složka vektoru)

x=3200 m (x - horizontální vzdálenost dopadu)

x=vx*t
x/vx=t
3200/800=t
t=4 sec (doba letu)

v 1/2 dráhy bude dráha kulminovat, proto dosáhne maxima v čase t=2 sec

y=vy*t-1/2*g*t*t
y=vy*2-1/2*g*2*2
y=vy*2-2*g

dosadíme za t=2
dosadíme za vy=0 (na vrcholu dráhy se těleso zastaví)

g=10 m/s^2

vy=vy(0)-g*t
0=vy(0)-g*t
vy(0)=g*t=10*2=20
===

nyní vše dosadíme do:v*v=vx*vx+vy*vy
v*v=800*800+20*20=640400 (to je celková velikost rychlosti)

======

Energie:

m=0,01 kg

Ek=1/2*m*v*v
Ek=1/2*0,01*640400=3202

Ek=3202 J
=========
| Nahlásit
moc děkuji za vysvětlení!
| Nahlásit
Asi nééééé. Vypocitej si kinetickou energii u vzduchovky. tim by si mohl strilet az do ameriky.
| Nahlásit
Měl bych k tomuto příkladu ještě jeden dotaz.
Proč mi nevyjde tento postup výpočtu?

z času 2 sec jsem si pomocí vztahu s=1/2*a*t^2 vypočítal s=20

poté jsem dosadil do v=s/t
vy=20/2

vy=10 což je špatný výsledek


díky za radu
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek