| Nahlásit

U každé z těchto jednotek napište, ke které fyzikální veličině(délce, objemu apod.)patří nebo patřila??(a výběr je z: dlaň,galon,gram,hon,korec,kvintlík,kámen,lahvice,libra,lán,metr, míle,palec,parsek,píď, pinta,prst,prut,sáh,soudek,sud,škopek,talent,tuna,unce, uzel,vědro,věrtel,vůz,žejdlík).Ale patří tam jen:jednotky délky,hmotnosti,objemu,plochy a v jednom případě i rychlosti.

Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
no tak to bude složutější ale ty co vím jsou: délky-dalň,lán,metrmíle,palec,píd,prst,sáh si myslím že taky ale nevím
hmotnost:gram,
víc ti ale neřeknu bohužel to ti poradí gandalf nebo někdo chtřejší než já.mám tam alespon něco dobře gandalfe?
| Nahlásit
Tak ale díky.A zbytek sem si našla. :-)
| Nahlásit
potřebuji ně co o historii pído,nic nemůžu najít,třeba kdy se používala
| Nahlásit
mi se ptame co je to objem ty vole !!!!!
| Nahlásit
to 64552: my se ptáme se píše y, tak kdo je tady ten vůl?
| Nahlásit
dlaň: Stará česká délková míra, dlaň = 4 prsty = 0,4 pídě, tj. 78,853 mm.

galon: Značka gal., fyzikální jednotka duté míry (objem) používaná v anglosaských zemích; 1 gal = 4,546 l (v USA 1 gal = 3,785 l)

gram: Značka g, dílčí fyzikální jednotka soustavy SI pro hmotnost

hon: Plošná míra pro definování plochy zemědělské půdy

korec : neboli strych, stará míra obilní, jež se rovnala 1 1/2 měřici = 93,6 litrů (0,936 hl). Korec měl 4 věrtele neboli 16 čtvrtcí. Týká se tedy objemu.

kvintlík: Stará česká jednotka hmotnosti, 128. část české libry, tj. asi 4,014 g.

kámen: Stará česká jednotka hmotnosti. Původní velikost není určitelná, teprve podle údajů ze l6.století kámen=20 českých liber, tedy asi 10,28 kg.

lahvice : Stará česká jednotka objemu kapalin, obsahovala 3 pinty, asi 4,8 litru.

libra : značeno Ib, stará jednotka hmotnosti, 0,3-0,6 kg, užívaná od antiky téměř na celém světě. Dodnes se používá v britsko-americké soustavě (1 lb pound = 453,59237 g). V českých zemích byla do 1.pol. 11. století užívána karolinská libra. (0,436 kg) později libra o větší hmotnosti (0,51375 kg). V roce 1765 byla nahrazena librou vídeňskou (0,56006 kg) a ve 2. polovině 19. století tzv. librou celní (0,5 kg).

lán : Česká plošná míra, užívaná od 13. století. Lán zemský či pražský = 48 jiter = 18,158 hektarů. Lán selský = 18,6 ha, lán panský = 23,13 ha, lán kněžský = 25,62 ha, lán královský = 27,94 ha.

metr : Délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu v časovém intervalu 1/299792458 sekundy. Jde o délkovou míru v soustavě SI.

míle : Označení jednotky délky. Tento název ale měla řada různých jednotek.

* Anglická míle = 1 609,4 m
* Zeměpisná míle = 7 420 m
* Námořní míle = 1 852 m (dříve někdy uváděno též též 1 853,2 m a jiné jednotky.) Námořní míle byla definována jako vzdálenost dvou bodů na hladině moře, jejichž zeměpisná délka se liší o jednu (obloukovou) minutu.

* Vídeňská míle = 7 585,936 m = 4 000 vídeňský sáhů = 288 000 vídeňských palců (vídeňský palec = 26,34 mm)

palec : Délková jednotka anglo-americké jednotkové soustavy: 1 palec (inch) = 25,4 mm.
Také historická jednotka délky: 1 český palec (coul) = 10 čárek = 24,64 mm.

parsek : též parsec (značka jednotky pc) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v odborné literatuře v astronomii. Jeden parsek je vzdálenost, z níž má 1 astronomická jednotka (1 AU) úhlový rozměr jedné vteřiny.

píď : Stará česká jednotka délky římského původu, třetina lokte; doložena od 14. století. V metrickém převodu 20-28 cm.

pinta : Stará česká jednotka objemu tekutin a sypkých látek. Doložena od začátku 14. do konce 18. století. V metrickém převodu měla hodnotu 1,9 litru.

prst : Stará česká délková jednotka, objevující se od začátku 16.století. Byla přibližně 20 mm. 4 prsty = dlaň, 10 prstů = píď, 20 prstů = pražský loket

prut : Staročeská délková jednotka užívaná od 13. století v zeměměřictví. V metrické soustavě představoval hodnotu 4,731 m, tj. 8 loktů pražských.

sáh : Historická délková míra, odlišná v různých zemích. Český sáh (staročeský) = 3 pražské lokty = 1,7928 m; užíván v době Karla IV. Český sáh = 0,93 vídeňského sáhu = 3 lokty = 1,7742 m.

soudek : Stará česká jednotka objemu kapalin, 1 soudek = 2 lahvice = 0,25 vědra, tj. 11,625l.

sud : Stará česká jednotka objemu užívaná ve pivovarnictví a ve vinařství. Pivovarnický sud reprezentoval 4 vědra, 244,468 litrů, vinařský sud obsahoval 2 vědra, cca 122 l.

škopek : Stará zemědělská dutá míra (objem), reprezentoval cca půl korce, tedy asi 2 věrtele.

talent : Nejvyšší starořecká váhová jednotka (odpovídající 150 kg). Starořecká peněžní jednotka (odpovídá 6000 drachem).

tuna : jednotka hmotnosti (1000 kilogramů, 1 000 000 gramů)

unce : původně hmotnostní a měnová jednotka ve starověkém Římě (uncia) = 1/12 asu. Jako mince měla na líci hlavu Romy a označení jedné kuličky.
Ve středověku byla unce jednotkou hmotnosti, 1/12 libry (36,3 g a méně).
Jako jednotka pro drahé kovy byla unce = 1/8 hřivny = 2 loty, tj. 24,431 g.
Od 13. století byla ve Francii unce = 1/12 trojské libry (373,24 g), tj. 31,10 g.
V současné době se užívá unce (označení oz) v angloamerické hmotnostní soustavě (1 unce = 28,3495 g) a v unce trojská, používaná zvláště pro drahé kovy, kde 1 trojská unce = 31,1035 g.

A aby to nebylo moc jednoduché, tak unce je jednotka hmotnosti i objemu.

* 1 americká dutá unce = 29,6 ml (objem)
* 1 britská dutá unce = 28,4 ml (objem)

uzel : v námořnictví je znaménko na provazci, kterým se měří rychlost lodi. S měřicím přístrojem totiž (říká se mu Log) je spojen provazec navinutý na kotouči a na něm jsou v určité vzdálenosti udělány buď skutečné uzly nebo vpletena barevná znaménka. Délka provazce od uzlu k uzlu se jmenuje též uzel a má se k 1 zeměpisné míli jako 1/2 minuty k 1 hodině, t.j. jako 1:120. Kolik uzlů odvine se za 1/2 minuty, tolik zeměp. mil urazí loď za 1 hodinu.

vědro : Stará česká dutá míra (objem), 1 vědro = 4 soudky, tj. 61,117l; moravské vědro = 56,59 litru.

věrtel : z něm. Viertel t. j. čtvrť korce, stará míra obilní. Korec obsahoval 4 věrtele a věrtel 4 čtvrtce. Věrtel se nazýval též pivní sud, který obsahoval 4 vědra. (Obsah).

vůz : Stará zemědělská objemová jednotka (př.: stodola pojme osm vozů sena)

žejdlík : ( z něm. Seidel a také z lat. situla), stará míra dutá = 1/4 pinty = 0,34 l.

Prosím, abyste se pro příště vyvarovali vulgárních výrazů, snižují ochotu odpovídat na dotazy......
| Nahlásit
Skvělý výčet Gandalfe, upřímný obdiv, ale dovolím si upozornit na jistou nepřesnost:
Jestliže lahvice má 3 pinty (české), pak to nemůže být 4,8 l, když ona pinta má dle tvého přehledu 1,9 l.
Kromě toho si myslím, že všeobecně známá je spíš pinta anglická, kterážto má 0,56823 litru.
Další doplňky:
Hon - je stará délková míra (125 kroků, délka kroku však není definována). V plošném pojetí jde o skupinu pozemků v plánovitě vedené rostlinné výrobě, určený pro jednu plodinu.
K žejdlíku: je sice stará dutá míra, ale v rozpětí 0,34-0,48 l. A teprve při tom horním obsahu je to ona 1/4 pinty.
Věrtel - stará česká dutá míra, zpravidla 23,25 l, též tebou uváděný pivní sud.
Dlaň - podle jiného zdroje jsou to zpravidla 4 palce (ne prsty), takže cca 10 cm m)(98,5 mm).
| Nahlásit
Děkuju za upřesnění, Pavle, je to velký soubor údajů, byl by div, kdyby se nenašel i jiný pohled na uvedené veličiny. Děkuju.....
| Nahlásit
Mám dotaz nemáte ,prosím někdo celý seznam historických jednotek délky!?!Předem díky ,ale spěchá to...Můj e-mail : misa.95@seznam.cz
| Nahlásit
kolik osmin má jeden litr?
| Nahlásit
to 76257: Prosím Tě, nedělej si legraci. 1/8 celku x 8 je celek a nemusí to být zrovna ani litr, že?
| Nahlásit
newite co je to za jednotky palec pest loket uzel stopa mame to mit do skoly a ja nwm
| Nahlásit
palec : Délková jednotka anglo-americké jednotkové soustavy: 1 palec (inch) = 25,4 mm.
Také historická jednotka délky: 1 český palec (coul) = 10 čárek = 24,64 mm.

uzel : v námořnictví je znaménko na provazci, kterým se měří rychlost lodi. S měřicím přístrojem totiž (říká se mu Log) je spojen provazec navinutý na kotouči a na něm jsou v určité vzdálenosti udělány buď skutečné uzly nebo vpletena barevná znaménka. Délka provazce od uzlu k uzlu se jmenuje též uzel a má se k 1 zeměpisné míli jako 1/2 minuty k 1 hodině, t.j. jako 1:120. Kolik uzlů odvine se za 1/2 minuty, tolik zeměp. mil urazí loď za 1 hodinu.

Pražský loket

Pražský, český či staroměstský loket byl stanoven v roce 1268 v době Přemysla Otakara II. Jeho vzor byl zazděn do zdi novoměstské radniční věže.

* 1 pražský loket = 59,3 cm.

[editovat] Dělení a násobky pražského lokte

* 1 loket = 3 pídě = 30 prstů = 120 zrn
* 1 zemský provazec = 24 lokte
* 1 postav = 30 nebo 39 loktů
* 1 jitro = 210 loktů
* 1 prut = 1050 loktů
* 1 lán = 12 prutů = 12600 loktů

[editovat] Vídeňský loket

Vídeňské míry včetně vídeňského lokte (Wiener Elle) byly do Čech zaváděny v polovině 18. století. V roce 1760 byl poměr jednotek následující:

* 1 vídeňský loket = 1,31186 pražského lokte (77,8 cm)
* 1 pražský loket = 0,7622718 vídeňského lokte

Základní jednotkou v té době ale nebyl loket, ale sáh.
[editovat] Loket ve světě
Zazděný loket (Frankfurt).

* 1 egyptský královský loket = 52 cm
* 1 egyptský malý loket = 45 cm
* 1 mezopotámský loket = 51,7 cm
* 1 skotský loket = 94,1 cm

Skotský loket (Skotská gaelština: slat thomhais) byl standardizován roku 1661 a používan ve Skotsku do roku 1824, kdy byl nahrazen anglickými jednotkami.

* 1 vlámský loket = 69,1 cm
* 1 polský loket (łokieć)= 78 cm
* 1 anglický loket = 114,3 cm

Anglický loket (English ell) byl obvykle roven 45 palcům, nebyl nicméně nikdy definován v žádném anglickém zákonu.

* 1 polský loket = 59,6 cm (nejčastěji, v průběhu historie se měnil)
* 1 pruský (berlínský) loket = 66,7 cm
* 1 švédský loket (nazývaný aln) = 52 až 64 cm a dělil se na 2 fot.

Pěst byla stará česká jednotka délky neurčité velikosti. O jejím přesném účelu i velikosti existují pouze dohady a neověřené teorie. Jednotky se mohlo užívat např. pro měření výšky koní či jiných hospodářských zvířat. Faktická velikost jedné pěsti je pouze odhadována.
[editovat] Odhadované hodnoty

* jedna pěst = 4 palce české = 98,56 milimetru
* po roce 1765 pak jedna pěst = 4 palce vídeňské = 105,4 milimetru


Stopa, anglicky foot (množné číslo feet, zkratka ft), také standardní imperiální stopa (standard imperial foot), je tzv. imperiální délková jednotka, používaná ve Velké Británii (zde i po zavedení soustavy SI) a v USA, zde pak pod názvem americká běžná stopa (U.S. customary foot).

Dnešní definice stopy je 1 ft = 0,3048 m tedy 30,48 cm (přesně). Stopa se dělí na 12 palců (inch), 3 stopy jsou 1 yard. Pro vyznačení stopy se používá znaménka apostrofu (např. 1' = 1 ft = jedna stopa).

Téměř bezvýznamná je tzv. americká zeměměřičská stopa, měřící 0,304800609 m (U.S. survey foot), užívaná pouze Národním geodetickým zeměměřičským ústavem (National Geodetic Survey (NGS), do r. 1970 U.S. Coast and Geodetic Survey) pro potřeby pouze sedmi federálních států. Interně NGS od r. 1986, stejně jako 42 států Unie používá v geodézii soustavu SI.
| Nahlásit
"U každé jednotky napište" - podobné pokyny, spíš povely, mi nejsou zrovna sympatické, ač dotaz 173710 je z jiného soudku. Na druhé straně by odpověď našel sám, pokud by využil předchozích sdělení a návodů. Ach jo.....
| Nahlásit
Tedy klobouk dolů, pane Gandalfe, ještě že už máme soustavu SI.
Díky. (..a to jsem se na nic neptal.)
| Nahlásit
co je za označení v USA cc v oběmu?
| Nahlásit
mohl by to být cubický coul.
| Nahlásit
Zkráceně ccm - cm3. Označení cc se používá místo ccm, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_centimetre
| Nahlásit
aky je rozdiel v jednotkach lb a lbs
| Nahlásit
jednotné a množné číslo hmotnosti. Pokud se jedná o anglickou hm.jednotku.
| Nahlásit
Dik za vsehno delal sem ukol do školy xD
| Nahlásit
Ahoj Gandlafe mohl bysi jsem dát celej ten obsach historických jednotek mame to mít na Informatiku a děláme z toho presentaci, nebo jestli sem dáš tyto jednotky:čerta
Zrno
Prst
Palec
Dlaň
Pěst
Píď
Střevíc
Český loket
Staročeský sáh
Látro
Prut
Provazec přemislovský
Provazec zemský
Provazec unifikovaný
Míle česká
| Nahlásit
čau
| Nahlásit
čau
| Nahlásit
Ahoj :) :) :D :P -_- !!!!! :)
| Nahlásit
Jak se máte??? :)
| Nahlásit
stará britská jednotka délky
| Nahlásit
stará britská jednotka délky?
| Nahlásit
Neví někdo něco více o kvintlíku? Mám to mít na zítra do školy ( gympl)😢
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek