| Nahlásit

Prostorové uspořádaní molekul

prosim vás potřebovaal bych nikde na internetu najít prostorové uspořádaní molekul bunek.... butanu a cyklohexanu.a vcb nikde to nemužu sehnat :(
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Tak tady najdeš konstituční vzorec, kde se dozvíš o uspořádání "v ploše":

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/125841-chemicky-vzorec
| Nahlásit
Ahoj máme udělat portokol do chemie a vůbec si nevím rady prosím pomocte:
1.)a)Kolik gramů 5% roztoku AgNO3,můžeme připravit z 0,15 molů této sloučeniny?b.)Kolik ml vody bude potřeba k přípravě roztoku,víte-li,že 1 kg vody je 1l?

2.)Roztok byl připraven smícháním 1 kg 15%roztoku ,1kg 3% roztoku a 4kg 33% roztoku. Vypočtete složení výsledného roztoku.Roztoky obsahují vodu a složku A. Použijte směšovací rovnici.
3.) Máme k dispozici 20% roztokKOH o hmotnosti 500kg.Vypočtěte a.)kolik musíme přidat vody,abychom připravili 5%roztok b.)kolik musíme přidat KOH,abychom získali 25%roztok. Vždy řeště pomocí směš.rovnice i křížového pravidla.
| Nahlásit
1: M(AgNO3) = 169,87g/mol; m=n*M=0,15*169,87=25,48g - část 5% z celkové hmotnosti roztoku:
m(rozt) = 100*25,48/5=20*25,48=509,61g je celková hmotnost roztoku.
m(vody)=m(rozt.) - m(AgNO3)=509,61-25,48=484,13 g vody.

2: K těmto výpočtům je vhodnější použít místo hm.% hmotnostní zlomky w, výrazy se tím zjednoduší. Platí
w= hm.%/100
Směšovací rovnice pak bude:
w = (m1*w1 + m2*w2 + m3*w3)/m(celk) ; m(celk) = m1+m2+m3
w=(0,15*1 + 0,03*1 + 4*0,33)/(1 + 1 + 4)=0,25 = 25% m(celk)=6kg
Výsledný roztok obsahuje 6*0,25=1,5kg látky A a 4,5kg vody.

3: Hmotnost KOH se při ředění roztoku nemění, mění se jen hmotnost vody a tedy i hmotnost roztoku. Ať počáteční hodnoty jsou bez indexů, výsledné hodnoty ať jsou označeny indexem 1:
a: m(KOH) = m(rozt)*w = m1*w1 => m1 = m*w/w1 = 500*0,2/0,05 = 2000 je výsledná hmotnost 5% roztoku. Přídavek vody bude
m(příd.) = 2000-500=1500 kg vody.
b: (500*0,2 + m)/(500 + m)=0,25 => 100+m = 125 + 0,25*m => 0,75*m=25
m=33,333kg KOH; kontrola: m(KOH)=0,2*500+33,3=133,3; m(rozt)=500+33,3=533,3 ; w=133,3/533,3=0,24995

Křížové pravidlo:
a:.......20...............5

.................5

..........0..............15 ; na 5 kg roztoku 20% přidáme 15kg vody a dostaneme 5+15 = 20kg výsledného roztoku. A vynásobíme tento poměr 100.

b:....100..............5

..............25

.......20.............75 ; K 75kg 20% roztoku musíme přidat 5kg KOH. K 500kg tedy musíme přidat 500*5/75 = 33,3kg KOH.
Ve čtverci křížového pravidla počítáme rozdíly úhlopříčně, vždy odčítáme menší od většího. Vlevo jsou vstupní %, uprostřed je požadované % a vpravo jsou výsledné díly. Doufám, že se mi to po odeslání moc nerozhází.
| Nahlásit
Ok děkuju moc.Si si jistý/á že to je správně??Ale jinak moc moc děkuju :))
| Nahlásit
Je to dobře.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek