Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Jak se liší občanský a trestní zákoník?

Je to tak, že vězení se může dát jen podle trestního zákoníku nebo jaký je mezi nimi rozdíl, proč jsou dva zákoníky?
Témata: právo

4 reakce

| Nahlásit
Každej se zaobírá uplně něčím jiným!
Občanský zákoník řeší např. různé vztahy mezi osobami. Jsou zde například Smlouvy o dílo,nájmy,půjčky atp.

Trestní zákoník upravuje hmotné trestní právo.Vymezuje, co je trestný čin, odpovědnosti za trestné činy,tresty za trestné činy atp.
| Nahlásit
Dva zákony v téhle věci ovšem jsou.
A to trestní zákoník - hmotné trestní právo ( viz. výše)
a trestní řád - procesní trestní právo( řeši postupy policie,soudu,st. zastupitelství apod.)
| Nahlásit
Každopádně, zjdnodušeně řečeno, Občanský zákoník prostě řeší běžné problémy a situace denního života, spíše v pozitivním smyslu (více nabízí nebo přikazuje, málokdy zakazuje) - ustanovuje jak co dělat, jaké jsou vztahy, jaké postupy. Neřeší žádné trestání.

Trestní zákoník vymezuje, jaké jednání je zakázané, a tudíž trestné, typicky vězením (ale i lehčími způsoby). Rozhodují o tom to soudy.

Pak je ještě přestupkový zákon, který opět řeší nedovolené jednání, ale netrestá vězením, leč hlavně pokutami. A rozhodují o tom správní orgány, tj. hlavně obecní a městské úřady.

Ještě jednou se omlouvám přítomným právníkům za drsné zjednodušování, ale snažím se o jednoduché základní přiblížení :-)
| Nahlásit
Vztahuje se na dopravní právo § 361/2000 i trestní zákoník (pokuty, přestupky, trestné činy)?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek