| Nahlásit

Čeština lehké

Mám změnit podstatné jméno v závorce do náležitého tvaru

V zoologické zahradě bylo i několik (planetárium)

je to planetárií ?

protože město

bez koho co bez planetárií je to dobře danke
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
Nevím, jestli se ptáš, nebo jestli sis už sám odpověděl (bez koho, čeho, bez planetárií - až na tu pádovou otázku je to opravdu dobře bitte), v každém případě se musím pozastavit nad tou prapodivnou zoologickou zahradou. V ZOO obvykle planetárium, nejsouc živočichem, nebývá ani jedno, a tady je jich hned několik... Z jaké učebnice pochází ten úkol?
| Nahlásit
Taky jsem s i říkal, že je to nějaká hodně široce zaměřená ZOO :-)
A s tím "protože město" je to pravda jen zčásti. Příručka ÚJČ praví:

Podstatná jména, která mají před koncovým -um samohlásku

Přejatá podstatná jména (z latiny nebo řečtiny), která mají před -um samohlásku, skloňujeme v jednotném čísle a v 1., 4. a 5. pádě množného čísla podle vzoru „město“, ostatní pády množného čísla jsou podle vzoru „moře“. Koncové -um se ve všech pádech odsouvá (samozřejmě s výjimkou 1., 4. a 5. pádu jednotného čísla):

č. j. č. mn.
1. p. studium studia
2. p. studia studií
3. p. studiu studiím
4. p. studium studia
5. p. studium studia
6. p. studiu studiích
7. p. studiem studii


Takto se skloňují jména na -um: jubileum, muzeum, koloseum, linoleum, lyceum; akvárium, delirium, evangelium, gymnázium, krematorium, kritérium, morfium, pódium, prezidium, privilegium, radium, sanatorium, sympozium; baryum; individuum, kontinuum, vakuum.
| Nahlásit
sry terarií :)
| Nahlásit
Tak to je jiná. :-) Správně píšeš "terárií". Evidentně procvičujete podstatná jména zakončená na -ium, takže Xewerobovo shrnutí tématiky pro tebe bude k nezaplacení.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek