| Nahlásit

výpočet objemu vzduchu

Jak na výpočet prosím?

Objemový zlomek kyslíku ve vzduchu má hodnotu 0,21. Přibližně jaký objem vzduchu (při O°C a tlaku 101,3 kPa) obsahuje 1 kg kyslíku?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1 mol vzduchu obsahuje 0,21 molů kyslíku O2. Hmotnost tohoto množsví je m = n*M = 0,21*32g = 6,72g kyslíku. 1Kg O2 je obsažen v x molech vzduchu:
x = 1000/6,72 = 148,81 molů vzduchu. Ty přepočteme na objem pomocí stavové rovnice:
V = n*R*T/p = 148,81*8,3145*273,15/101325 = 3,335m3 vzduchu.
| Nahlásit
Děkuju
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek