| Nahlásit

prosím vás co znamená věta v aj?

She attended South Orangetown Middle School in New York but following 7th grade, finished her high-school education via home schooling and has postponed higher education in favor of an acting career, although she has expressed an interest in "continuing to learn."
Témata: angličtina
Diskuze
| Nahlásit
Ona účastnila se jižní Orangetown střední školy v New Yorku ale pokračování 7. stupeň, dokončil její vzdělání střední školy přes domácí vzdělávání a odložil vysoké školství v laskavosti herecké kariéry, ačkoli ona vyjádřila zájem v "pokračovat se učit."

musíš si přeložit z té zkomolené čestiny ne nějake, která se dá pochopit... á už to asi nezvládnu :D
| Nahlásit
Ale terez, to je něco daleko horšího než zkomolená čeština -"...odložil vysoké školství v laskavosti herecké kariéry..." to je síla. Kromě toho In favor of je "ve prospěch", žádná laskavost.
Tady není povinnost odpovědět za každou cenu....
| Nahlásit
Navštěvovala South Orangetown Middle School v New Yorku, ale následující sedmý stupeň (mají to tam tak nějak rozdělené a osmý ročník je tam poslední) ukončil její vysokoškolské vzdělávání formou domácího vzdělávání a ona odložila vyšší vzdělání ku prospěchu herecké kariéry, ačkoli vyjádřila zajem o "pokračování v učení".
| Nahlásit
Pavle, vim, že se třeba terez77 moc netrefila, ale aspoň to zkusila...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek