Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Reakce spalování uhlí

Jak bude chemická reakce spalování uhlí s obsahem síry 1,5%?
Produkty budou CO2 a SO2. Co bude na levé straně rovnice?
Témata: chemie

17 reakcí

| Nahlásit
Uhlí je poměrně složitý polymer s klesajícím množstvím vodíku úměrně stáří uhlí. Pro účely spalování se většinou není potřeba zabývat jeho chemickou stavbou, jen obsahem prvků, které vedou k produktům spalování a tepelným efektem jeho spálení. Ostatně není to ani ani chemické individuum, jde o často heterogenní směs minerálů - horninu. Zvlášť síra je většinou přimíšena jako vrstvičky pyritu, zvláště v hnědém uhlí. Jde-li ti jen o tu síru, je zasadní informace, že v 1kg uhlí je 15g síry, která po spálení přejde do spalin jako oxid siřičitý SO2 a při zachycení ve vápencové suspenzi se vzniklý siřičitan oxiduje na síran.
| Nahlásit
uhlí je C, tu síru nemusíš zahrnout do rovnice, stačí když spočítáš, kolik v té jedné tuně zbyde uhlí po odečtení 1,5% pak je rovnice C + O2 -> CO2
| Nahlásit
Tygrodlaku, to uhlí nemá popel? Není mi jasné, co s tím uhlím chcete dělat. Kdybyste chtěli počítat i množství CO2, museli byste mít zadaný i obsah popela a vody. V té vodě by byl započítaný i obsah vodíku a kyslíku ve vlastním uhlí. Zatím jediný údaj, který uvádíte, je ten obsah síry. Nic jiného se z toho počítat nedá, aspoň z toho, co je v dotazu.
| Nahlásit
C+S+2O2--> CO2 + SO2
| Nahlásit
Já bych to pochopil, jako že když podíl vody není uveden, tak ho prostě zanedbáváme, a počítáme uhlí jako elementární uhlík. Nicméně tady o množství uhlíku nejde, má se vypočítat množství SO2 a následně vzniklého CuSO4
| Nahlásit
A kdes to vzal? V zadání je jen otázka na rovnici.
| Nahlásit
Je to z chemické olympiády kategorie C
| Nahlásit
když je to olympiáda, tak:
Uhlí se jako C spaluje bez vzniku vody. Ta tam nemá co dělat. Není to uhlovodík. A počítá se to, že jde o čistý uhlík se sírou.
já bych to počítal tak:
1000krát1,5/100 = 15kg síry
S+O2 = SO2
15kg síry krát64kg oxidu siřič./32 = 30kg SO2
pak bych spočítal 2SO2 + O2 = 2SO3
SO3 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + H2O
| Nahlásit
Tak tak. A v té úloze se mluví o energosádrovci, tedy o dihydrátu. Na to nezapomeň.
| Nahlásit
Obávám se, že s tou oxidací je to trošku jinak. Každopádně oxidace SO2 vzdušným kyslíkem probíhá s katalyzátorem a za zvýšené teploty. Podívejte se na výrobu H2SO4.
Myslím, že nejprve vznikne siřičitan vápenatý, a ten se teprve oxiduje na síran.
| Nahlásit
výroba H2SO4
teoreticky: SO3 + H2O -> H2SO4
SO3 + H2SO4 -> H2S2O7 = oleum - směs dvojsírových kyselin
H2S2O7 + H2O -> 2 H2SO4
V těchto rovnicích se asi s katalyzátory(katalyzator V2O5=burel) nepočítá. Takže se bere hned SO3, který dále reaguje.
Pokud by to bylo přes siřičitan:
Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
CaSO3 + H2O + ½O2 → CaSO4 + H2O

Pokud by se to počítalo přes tyhle rovnice, tak postup by byl stejný, jen delší. Tade si nejsem jistý, jak se to má udělat. Ve škole jsme se učili to první, ale nevím.
| Nahlásit
Z té výroby H2SO4 jsi vzal jen závěr. K výrobě H2SO4 se využívá buď síra nebo sulfidy. Jejich spálením se získá SO2, který se oxiduje vzdušným kyslíkem na V2O5 jako katalyzátoru. Dříve se k oxidaci využívala schopnost oxidů dusíku "přenášet" kyslík (komorový způsob výroby). Ty poslední dvě rovnice jsou v pořádku, až na ten konečný produkt. Pokud reakce probíhá ve vodném prostředí, vznikne dihydrát - energosádrovec. Takže ta poslední rovnice pak bude vypadat takhle:
CaSO3 + 2H2O + ½O2 → CaSO4.2H2O
| Nahlásit
Ještě k té olympiádě - podle mého nzoru máš v úloze 3 napsat reakci SO2 s Ca(OH)2, o kyslíku tam nic není.
Pokud se týká té úlohy 6, odsiřování spalin je možné popsat souhrnnou reakcí:
SO2 + CaCO3 + 1/2O2 + 2H2O = CaSO4*2H2O + CO2 ; k požadovanému výpočtu tahle rovnice zcela postačí. A nech si googlem vyhledat nějaké materiály k tomuto tematu a uvidíš sám.
| Nahlásit
co vzniká dokonalým spalováním uhlovodíku? A chemická rovnice popisující dokonalé spalování uhlovodíku,který tvoří většinu zemního plynu?
| Nahlásit
Každý uhlovodík dokon.spálením dá vždy CO2 a vodu. Tedy i metan.
| Nahlásit
díky =)
| Nahlásit
Kolik m3 CO2 vznikne spálením 2,3t uhlí s obsahem 8% nečistot?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek