Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Fyzika celkovy proud

Na jedne fazi o napeti 230 V/50 Hz je na farme pripojen bojler o 1 kW a jednofazovy indukcni motor vetraku do mechanickem vykonu 1 kW s cos fi 0,71a ucinosti 70 %ˇ. vVypocitejte celkovy proud pripojky s jeho cos fi. dekuji za reakce
Témata: fyzika

9 reakcí

| Nahlásit
1.) Bojler
P = 1 kW = 1000 W
U = 230 V
I = ?
Výpočet: I = P/U = 1000/230 = 4,347 A

2.) Výpočet pro motor (podobný příklad = jiné hodnoty), příklad č. 7
https://www.priklady.eu/cs/fyzika/vykon-stridaveho-proudu.alej
- kliknout na "ukaž řešení"
- do vzorce dosadit vaše parametry
- vypočítat proud

3.) Oba proudy sečteme a máme výsledný proud
| Nahlásit
A to cos fi, nema zadny vliv?
| Nahlásit
Má, ten cosφ je účinník a jedním z parametrů ve vzorci.

P = 1 kW = 1000 W
U = 230 V
cosφ = 0,71 (to je účinník)
η = 0,7 (to je účinnost 70 %, počítáme 70:100=0,7)

Tyto údaje dosadit do vzorce (viz příklad 7)
| Nahlásit
Raději to počítejte takto, výše to není správně - pro snazší pochopení jsem to trochu rozepsal:

Bojler:
4,34A viz výše, proud má pouze činnou složku

Motor:
Příkon = 1000/0,7= 1428 W
Činný proud = 1428/230 = 6,21 A

Fázový úhel motoru φ=arccoscosφ = arccos 0,71= 44,8°
jalový proud motoru = 6,21 tgφ = 6,16A

Celkový proud motor + bojler, činná složka = 4,34+6,16= 10,5A

Výsledný proud obou spotřebičů, složky nutno sečíst pomocí Pythagorovy věty I = √(10,5² + 6,16²) = 12,2A

Rozhodně není možné nikdy algebraicky sečítat proudy s různým účiníkem!!!
| Nahlásit
Koukám, že jsem se upsal...
"Celkový proud motor + bojler, činná složka = 4,34+6,16= 10,5A"
tam se pochopitelně měly sečíst činné proudy, za motor tedy 6,21A, ne 6,16
To už si opravte sám :)
| Nahlásit
OMLOUVÁM se za nepřesnost ("obyčejný součet" proudů), rozebírat to nebudu, chybu si uvědomuji.

@Jaqycal: děkuji za příspěvek, už si mnohé nepamatuji (hledal jsem) a proto se chci zeptat, jestli ten "příklad 7" je špatný - tím myslím vzorec na výpočet proudu.

V našem případě podle uvedeného vzorce by mělo být:
I = 1000:(230*0,7*0,71) = 1000:114,31 = 8,748 A (proud motoru)
I = √(4,347² + 8,748²) = √95,423 = 9,768 A (celkový proud přípojky)

Uvědomuji si, že u obvodů střídavého proudu se rozlišuje výkon činný, jalový, zdánlivý... a do detailů se nechci pouštět (musel bych si opět nastudovat), jen mi jde o to, jestli je můj postup správný (podle vzorce z příkladu č. 7).
| Nahlásit
Proud motoru platí, ale je to proud s účiníkem 0,71, tedy ani čistě činný, ani jalový. Abychom si ho mohli sečíst s činným proudem bojleru, musíme si ho rozložit na činnou a jalovou složku, mezi nimiž je posuv 90° (jako v pravoúhlém trojúhelníku přepona 8,75 a odvěsny 6,21 a 6,16. Pak můžeme pracovat i s funkcí cos).

Činný proud má stejnou fázi jako napětí, ve stejný okamžik periody prochází nulou, ve stejný maximem. Jalový ne, když napětí prochází nulou, jalová proud je v maximu. Ten jalový proud se ve spotřebiči nemění ani na teplo ani na mechanickou práci, část periody se prostě energie ze sítě odebírá, část periody se do sítě vrací. Jalově, bez užitku.

Ten druhý řádek, součet, je ve vašem případě špatně, musíte nejprve sečíst (čistě činný) proud bojleru s činnou složkou proudu motoru - to je jedna odvěsna. Potom jalovou složku motoru jako druhou odvěsnu a použít Pythagorovu větu.

Mezi proudem 4,347 a 8,748 NENÍ fázový posun 90°, NEJDE tedy o pravoúhlý trojúhelník, nejde použít Pythagorovu větu.
| Nahlásit
@Jaqycal: Děkuji za trpělivé vysvětlení.
| Nahlásit
Je to podobný úkol jako spočítat, kolik jsem se vzdálil ze základny, pokud jsem šel nejdřív 10km na sever a pak 14 na severovýchod.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek