| Nahlásit

Roztoky, obsah fluoridových aniotů

Doporučený obsah fluoridových aniotů F- v pitné vodě k zajištění prevence zubního kazu je 1,6ppm. Máme k dispozici vodárenský rezervoár pitné vody o průměru 4,5*10^2 metrů a hloubce 10metrů. Kolik gramů fluoridových aniotů musí být v rezervoáru rozpuštěno k zajištění požadované koncentrace 1,66ppm?Pokud bychom k fluorizaci použili NaF, kolik ho v rezervoáru rozpustíme?

Vysledek 5836kg
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
V = 450*10 = 4,5*10^3 m3 = 4,5*10^3 tun.
m(F-) = 1,66ppm * 4,5*10^6kg/1000000 = 7,47kg F-.
m(NaF) = m(F-)*M(NaF)/M(F) = 7,47*41,99/19 = 16,509kg NaF.
Výsledek, který uvádíš, je evidentně chybný. Nádrž obsahuje 4500t vody = 4,5*10^6kg.
%NaF = 100*5836/4500000 = 0,1297% = 1297ppm NsF
%F- = 100*5836*19/(41,99*4500000) = 0,0587% F- = 587 ppm F-
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek