| Nahlásit

7 rovnic pro analytyckou chemii

Dobrý den chtěj jsem poprosit veškeré moudré hlavy na tomto super servěru a poprosit je aby mi pomohly s těmito úlohamy.
Uloh jsem na začátku měl celkem 35 a tyto prostě nějak nemohu spočítat, u 1 příkladu si nejksem jistý protože mi výpočet příjde moc jednoduchý a aby v tom nebyl háček prosím napsal by mi někdo sem ty rovnice (nemusí všechny jen co je v jeho silách) budu vděčen za každou rovnici a pičte je prosím s výpočty abych se je mohl naučit ... je mi to opravdu trapné mrhat takto vaším časem .. ale prosím pomožte mi
předem Děkuji

1. Ve vzorku minerální vody bylo vážkově stanoveno železo. Ze 100 ml vody bylo získáno 0,0325 g Fe2O3. Jaký je obsah železa v minerální vodě? Výsledek vyjádřete v mg Fe/1 litr vody.


2. Kolik % draslíku obsahuje draselné hnojivo, jestliže vážkovou analýzou 4,9326 g hnojiva bylo získáno 3,7132 g chloristanu draselného?


3. K rozboru vápenatého hnojiva bylo odebráno 10,1121 g vzorku. Gravimetricky bylo získáno 4,8123 g šťavelanu vápenatého. Kolik % vápníku obsahuje hnojivo?


4. Vypočtěte hmotnost hydroxidu draselného potřebnou k přípravě 1,5 litru odměrného roztoku KOH o molární koncentraci c = 0,25 mol . l-1.


5. Vypočtěte objem roztoku kyseliny sírové (w = 0,5 r = 1,395g . ml-1) potřebný na přípravu 500 ml odměrného roztoku H2SO4 o molární koncentraci c = 0,1 mol . l-1.


6. Při odměrném stanovení koncentrace roztoku kyseliny octové bylo 5 g vzorku neutralizováno odměrným roztokem hydroxidu sodného o molární koncentraci
c = 0,1 mol . l-1. Spotřeba odměrného činidla byla 8,3 ml. Kolik % kyseliny octové
vzorek obsahoval?


7. Čistota technického hydroxidu draselného byla stanovena titrační metodou. 1 gram technického KOH byl rozpuštěn ve vodě a neutralizován do bodu ekvivalence odměrným roztokem kyseliny sírové o molární koncentraci c = 0,5 mol . l-1. Spotřeba odměrného činidla byla 17,2 ml. Zjistěte čistotu technického hydroxidu draselného a výsledek udejte v % KOH.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1:Koncentraci získáš ze vztahu c=m/V:
c(Fe2O3)=0,0325/0,1=0,325g/dm3=325mg/dm3
mol Fe2O3 obsahuje 2 moly Fe, tak přepočítávací koeficient bude
k=2*M(Fe)/M(Fe2O3)=2*55,845/159,6882=0,69942
Podobně vypočtené koeficienty pro složitější případy bývají často tabelovány v analytických laboratorních tabulkách, případně i empiricky upraveny, pokud sraženina okluduje (nabaluje, sorbuje) nějaký jiný iont z roztoku.
c(Fe)=c(Fe2O3)*k=325*0,69942=227,31mg/dm3

2: Jako v předchozím uděláme přepočet KClO4 na K:
k=M(K)/M(KClO4)=39,0983/138,5498=0,2822 ; s pomocí tohoto koeficientu získáme hmotnost K ve sraženině:
m(K)=3,7132*k=1,0478g ; v KClO4 bylo tedy toto množství draslíku ve zpracovaném mniožství hnojiva. Zbytek je triviální přepočet na %:
%K = 100*1,0478/4,9326 = 21,24% K.

3: Stejné, jako v předchozím. Vzorec šťavelanu je C2O4Ca, M=128,097g/mol.

4. Tady potřebuješ dva vzorce: n=m/M a n=c*V Z druhého vypočteš
n(KOH)=0,25*1,5=0,375 molu. Z prvního vzorce pak vypočteš hmotnost.
M(KOH)=56,106g/mol; m=n*M = 0,375*56,106 = 21,04g

5: Je to stejné jako předchozí, jen je to trochu zamaskované. Nejprve stejným způsobem jako v předchozím vypočteš hmotnost H2SO4 (4,9039g). Nezapomeň, že koncentrace je v mol/dm3, musíš tedy i objemy dosazovat v dm3.
K dispozici máš 50% roztok (w=0,5), hmotnost H2SO4 v něm je poloviční proti hmotnosti roztoku. Potřebné množství tohoto roztoku tedy bude dvojnásobné. Hmotnost přepočítáš na objem pomocí vztahu pro hustotu:
ró = m/V => V=m/ró ; opět dej pozor na jednotky.

Teď musím odejít. Pokus se vyřešit příklady, které jsem nedořešil do konce a případně i zbývající a dej sem výsledky, případně uveď, kde ještě vidíš problém. Podívám se sem večer nebo zítra a zkontroluji ti výsledky a doplním, co bude potřeba.
| Nahlásit
strašně moc vám děkuji zbytek se snažím dopočítat, ale dnes se musím ještě něco naučit takže to sem možná již nestihnu dát pokusím se to sem dát zýtra ráno . mimochodem ste strašně chytrý a z vašeho výpočtu i chápu jak jste čeho docílil a snažím se to pochopit ... jestli vás mohu poprosit můj e-mail je pesanvojta@seznam.cz kdyby jste byl tak moc ochotný a napsal mi svůj email nebo jméno na facebooku, aby kdybych si něčím v blízké budoucnosti nevěděl rady se vás mohl zeptat ... a ještě jednou děkuji moc opravdu třída.
| Nahlásit
Jako obvykle jsem se zapomněl přihlásit. Ale můj mail najdeš na mojí stránce, stačí kliknout na jméno.
| Nahlásit
tu 3 sem si dal :
Šťavelan vápenatý = C2O4Ca
k=M(Ca)/M(C2O4Ca)=40,08/128,0996=0,3129
m(Ca)=4,8123*k=1,5058g
%Ca=100*1,5058/10,1121 = 14,89%Ca
ale u té 5tky si nejsem jistý ....
| Nahlásit
Škoda, že jsi sem nenapsal, kam jsi u té 5ky došel. Pokud bys tam měl problém, vysvětlili bychom to.
| Nahlásit
omlouvám se já všera musel na rychlo odejít skončil jsem u 5 tady
n=c*V
n(H2SO4)=0,1*0,5=0,05 molu
n=m/M
M( H2SO4)=98,1514g/mol
m=n*M = 0,05*98,1514 = 4,9076g
| Nahlásit
Pokračování je jednoduché. Vzhledem k tomu, že roztok H2SO4 je 50% (w=0,5), bude m(rozt.)=m(H2SO4)/w=4,9076/0,5=9,8152g.
Přepočet na objem při zadané hustotě je už triviální.
| Nahlásit
ano děkuji moc ještě jsem chtěl poprosit o pomoc s těma dvěma poslednímy. u těch nevím vůběc nic myslel jsem že by šli jako 2 nebo 3 ale jsou tam ještě jiné jednotky nemusíte hned stačí do zýtra ráno...
| Nahlásit
je tento dopočet té 5 ssprávně ??,

w( H2SO4) = 0,5
m(rozt.) = m(H2SO4)/w = 4,9076/0,5 = 9,8152g
V = m/ró = 9,8152/1,395 = 7,036cm3
| Nahlásit
Je. Nepřišel ti mail?
| Nahlásit
ano jí jsem ted přišel velice ti děkuji za veškerou tvou pomoc a čas a děkuji kdybych něco potřeboval tak se ozvu ...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek