| Nahlásit

Chemie lehký příklad - vychází Vám stejně?

2 litry NH3 bylo rozpuštěno za STP v 1 l H2O. Jaká je koncentrace NH4OH v roztoku v mol/l? Je podle Vás správný výsledek 0,089 mol/l? Předem děkuji!
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Ano, je správný.
| Nahlásit
Moc děkuji. Neposlal bys mi prosím postup? Já to řešení totiž nějak nechápu.
| Nahlásit
u rovnice je mi jasné že je vše 1:1, pak jsem si vypočítala n u amoniaku (0,089) a vody (0,04464). Poté mám už ale problémy. Ve vzorci n=c/V je tedy v 3 litry? Co dosadím za n? Proč to není 0,089 + 0,04464? Nebo dle stechiometrie pouze 0,089/3?
| Nahlásit
promin myslím vzorec c=n/V :)
(Upr. 29.11.2022 17:56) | Nahlásit
n(NH3) = V/Vm = 2dm3/22,4dm3/mol = 0,089 mol. Zadání požaduje molární koncentraci v mol/dm3. Takže
c(NH3) = n(NH3) / V(rozt.) = 0,089mol/1dm3 = 0,089mol/dm3. Amoniak je za normálních podmínek plyn, pro tento účel považovaný za ideální. Lze tedy předpokládat, že absorbcí 2dm3 NH3 se objem roztoku podstatně nezmění.
Objem 1 molu ideálního plynu je za normálních podmínek (101325Pa 273,15K) rovný 22,4dm3 (Vm). Můžeme tedy z objemu amoniaku vypočítat jeho látkové množství. Molární objem ideálního plynu Vm vypočítáme pro různé podmínky pomocí stavové rovnice ideálního plynu.

Stačí?
| Nahlásit
Omlouvám se že odepisuji až teď. Proč to dělím u c(NH3) jen jedním litrem, když jsou tam dva? Děkuji za informaci ohledně toho že je plyn, to mi nedošlo.
| Nahlásit
Jinak mi to už vychází
| Nahlásit
Strašně moc děkuju :)
(Upr. 30.11.2022 00:45) | Nahlásit
Dva litry jsou plynného amoniaku, ten jsme přepočítali na látkové množství. To je dělené objemem roztoku, nikoli objemem amoniaku. Jeho látkové množství je malé a za standardních podmínek nebude mít na objem roztoku závažný vliv.
Přesný výpočet by vypadal takto: 0,089mol amoniaku (M = 17g/mol) má hmotnost 0,089*17 = 1,513g, 1dm3 vody má hmotnost 1000g. Hmotnost našeho roztoku je tedy 1001,513g a hmotnostní zlomek amoniaku je
1,513/1001,513 = 0,00151 , to je 0,151%; Podle mých tabulek hustota 0,5% NH3 při 20°C je 0,996g/cm3, při 0°C bude tedy nepatrně vyšší než 1g/cm3. Ale i při hustotě 996g/dm3 by byl objem roztoku 1001,5132/996g/cm3 = 1,0055dm3 a c(NH3) = 0,089/1,0055 = 0,0885 místo 0,089. Jak vidíš, rozdíl je zanedbatelný.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek