Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Rozpustnost kalcitu

S tímhle jsem zatím u nikoho nepochodil :o) ani přes nápovědu. Nenajde se tady někdo chytřejší?

Vypočtěte rozpustnost kalcitu, CaCO3, ve vodě, která má pH = 6 a je v rovnováze se
vzdušným oxidem uhličitým (PCO2 = 10 -3.5 (10 na mínus 3,5)). Použijte následující rovnovážné konstanty:

CO2 (g) + H2O ↔ H2CO3 (aq) K0 = 10 -1.47
H2CO3 (aq) ↔ H+ (aq) + HCO3- (aq) K1 = 10 -6.34
HCO3- (aq) ↔ H+ (aq) + CO3 2- (aq) K2 = 10 -10.33
CaCO3 (s) ↔ Ca2+ (aq) + CO3 2- (aq) Ks = 10 -8.4

(u těch rovnovážných konstant je to vždy 10 na mínus...)

Vyjádřete výsledek v molární koncentraci a ppm Ca2+.
Nápověda: Poslední uvedenou rovnováhu nemůžete přímo využít, protože množství CO3 2- je
dáno nejen rozpoštěním kalcitu, ale především rovnováhou se vzdušným oxidem uhličitým.
K řešení přistupujte postupně od první rovnováhy s rozpouštěním CO2 ve vodě.
Témata: chemie

6 reakcí

| Nahlásit
Předpokládám, že rovnovážná konstanta první reakce zahrnuje relativní parciální tlak P(CO2) = p(CO2)/p° = p(CO2)/101325 = 10^-3,5:
K0 = c(H2CO3)/(55,5*P(CO2)) => c(H2CO3) = 55,5*10^-1,47*10^-3,5 = 5,95e-4 mol/dm3
c(H+) = 10^-pH = 10^-6
K1 = c(H+)*c(HCO3-)/c(H2CO3) => c(HCO3-) = K1*c(H2CO3)/c(H+) = 10^-6,34*5,95e-4/1e-6 = 2,72e-4 mol/dm3
K2 = c(H+)*c(CO3--))/c(HCO3) => c(CO3--) = K2*c(HCO3-)/c(H+) =
= 10^-10,33*2,72e-4/1e-6 = 1,27e-8 mol/dm3 CO3--
Ks = c(Ca++)*c(CO3--) => c(Ca++) = Ks/c(CO3--) = 10^-8,4/1,27e-8 = 0,313mol/dm3 Ca(++) = 1,26g/dm3 = 1260ppm.

Nevím, jestli správně, ale tak to vidím. Ještě maličkost: Některá čísla mám v t.zv. vědecké notaci: 1,27e-8 = 1,27*10^-8
OK?
| Nahlásit
Promiň mi to přihlášení.
| Nahlásit
už je mi to jasnější, děkuji!
| Nahlásit
prosim vas, ten radek vypoctu K0= c(H2CO3)/(55,5*P(CO2), 55,5 to bylo vypocitano?
dekuji
(Upraveno 14.12.2012 14:03) | Nahlásit
Počítá se koncentrace H2CO3 ze zadané rovnovážné konstanty a tlaků. Pokud ti jde o číslo 55,5, je to molární koncentrace H2O v 1 dm3 vody (1000g/18g/mol).
| Nahlásit
Ano, zajimalo mne to cislo 55,5. Dekuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek