| Nahlásit

Hydrodynamika - prosim o pomoc s tímto příkladem

Kapalina (o hustotě ρ = 1000 kg·m-3, při hydrostatickém tlaku p = 500 kPa v klidu) je v tenké vodorovné trubici náhle přinucena k proudění otevřením ventilu. Jaké rychlosti musí kapalina dosáhnout, aby se v daném místě trubice přestal projevovat hydrostatický tlak, tj. byl roven nule?
Prosím o pomoc s řešením příkladu.
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 31.05.2014 10:37) | Nahlásit
Bernoulliho rovnice:

p1+1/2*ro*v1^2=p2+1/2*ro*v2^2

viz

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/125-bernoulliho-rovnice

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernoulliho_rovnice

ρ = 1000 kg·m-3
p1=500 kPa = 500000 Pa = 5e5 Pa
p2=0 Pa
v1=0

v2=?

p1=1/2*ro*v2^2
5e5=1/2*1000*v2^2
2*5e5/1000=v2^2

v2=31,622776601683793319988935444327 m/s

výtoková rychlost vzorec :

v=√(2p/ρ)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek