| Nahlásit

tlak plynu pomocí van der Waalsovy rovnice, příklad

Vypočtěte tlak butanu zaujímajícího molární objem 200 cm3/mol při T = 250 °C. Využijte rovnici id. plynu a van der Waalsovu rovnici (a = 1388,60 GPa·cm3/mol2; b = 116,39 cm3/mol).
Z experimentálních dat vychází pexp = 13,25 MPa

Ahoj, je dan příklad, podle stavové rce mi vchází tlak 21,75 MPa, jak mám vypočítat tlak podle VAN DER WALSOVY RCE? KDYŽ NEZNÁM LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ...?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
n = 1 mol, jeho objem za počátečních podmínek je 2*10^-4 m3 = 200cm3.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek