(Upr. 07.06.2014 19:58) | Nahlásit

Prosím neuměl by jste někdo vypočítat tyto příklady? (potřeboval bych i postup)

1.) Za jakou dobu dosáhne těleso vržené svisle vzhůru rychlostí 40 m/s(-1) výšky 60 m? Jaké největší výšky dosáhne?

2.)První těleso o hmotnosti 1kg je spojeno s druhým tělesem o hmotnosti 4kg tenkým lankem přes volně se otáčející kladku. Vypočtěte zrychlení obou těles a tahovou sílu lanka. Hmotnost lanka a kladky zanedbejte.

3.)Celková hmotnost houpačky se zátěží je 150kg. Vypočítejte jak velkou silou je namáhán závěs houpačky v nejnižším bodě její trajektorie, jestliže nejvyšší bod trajektorie odpovídá vodorovné poloze závěsu. Jaké přetížení pociťujeme s nejnižším bodem?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
1a)

v0 = 40 m/s
h=60m

g=10 m/s2

h(t)=v0*t-1/2*g*t*t
60=40*t-1/2*10*t*t {kvadratická rovnice}
60=40*t-1/2*10*t*t

t1=2

(t2=6 stejné výšky dosáhne až po dosažené zenitu a následného volného pádu)

1b)

v0 = 40 m/s
g=10 m/s2

v(t)=v0-g*t
0=40-10*t

t=4 sec (v tomto čase dosáhne těleso maxima - zenitu)
=======

h(t)=v0*t-1/2*g*t*t
h(t)=40*t-1/2*10*t*t
h(t)=40*4-1/2*10*4*4=80

h(max)=80 m
===========
| Nahlásit
2. F=(m1-m2)*g=(4-1)*10=30 N
=============================
| Nahlásit
Ondro, nezapomeň cenobitovi poděkovat, že ti vypočítal d.ú.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek