| Nahlásit

Analytika - acidita vzorku

Alikvotní podíl 100 ml roztoku vzorku obsahujícího směs kyseliny sírové a siřičité si vyžádal při titraci 0,1M-roztokem NaOH spotřebu 30,0 ml; tato neutralizační titrace stanovuje tedy sumu obou kyselin :
H2SO4 + H2SO3 + 4 NaOH = Na2SO4 + Na2SO3 + 4 H2O
Stejný alikvotní podíl, tedy opět 100 ml vzorku při titraci 0,025M-odměrným roztokem jodu
(používá se roztok jodu v jodidu: I2 + I- = I3- ) si vyžádal spotřebu 20,0 ml; tato oxidační
titrace tedy stanovuje pouze kyselinu siřičitou:
1 H2SO3 + 1 I2 + H2O = 1 H2SO4 + 2 I- + 2 H+

Vypočítejte aciditu vzorku vyjádřenou v mmol H+ obsažených v 1000 ml vzorku. Dále
vypočítejte látková množství (mmol) a hmotnosti (mg) kyseliny siřičité a sírové obsažené v 1000 ml vzorku

Děkuji
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
NaOH + H+ = Na+ + H2O => n(H+) = n(NaOH) = 0,1*0,03 0,003 mol = 3 mmol H+
c(H+) 0,003/0,1dm3 = 30mmol/dm3.

n(H2SO3) = n(I2) = 0,025*0,02 = 5*10^-4 mol H25SO3 ve 100cm3 vzorku.
c = 5*10^-4/0,1dm3 = 5*10^-3 mol/dm3 = 5mmol/dm3;
cm = c*M = 5mmol*82,0791mg/mol = 410,4mg/dm3

OK?
| Nahlásit
Moc děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek