Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie-fluorid

kolik g fluoridu vápenatého musí reagovat s nadbytkem H2SO4 abychom získali 50 l HF ?? Normální podmínky, mělo by to vyjít m=87g. Děkuji!
Témata: chemie

8 reakcí

| Nahlásit
Molární objem plynu za normálních podmínek je přibližně 22,4dm3 (zvláště pro HF opravdu velmi přibližně).
n(HF = 50/22,4 = 2,232 mol HF
CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF => n(CaF2) = n(HF)/2 = 2,232/2 = 1,116 mol CaF2
M(CaF2) = 78,07g/mol; m(CaF2) = n*M = 1,116*78,07 = 87,132g CaF2.
OK?
| Nahlásit
Super, děkuji!! A ještě jeden příklad podobný, který mi taky nemůže vyjít, mám tam určitě nějaký blbý poměr...
Kolik g HCl musí reagovat se sulfidem železnatým, abychom získali 44,8 l sulfanu? Opět normální podmínky, výsledek cca 145g.Díky!
| Nahlásit
Škoda, že jsi sem nedal/a svůj postup. Raději bych tě "učil chytat ryby". Mějme obecnou rovnici aA + bB = cC + dD. Pro stechiometrické poměry látkových množství platí:
n(A)/a = n(B)/b = n(C)/c = n(D)/d = k, kde k je konstanta, která se nazývá rozsah reakce. Rozsah reakce určuje ten z reaktantů, pro který má k nejmenší hodnotu. Pomocí tohoto vztahu můžeme počítat z kteréhokoli členu vyčíslené rovnice látková množství všech ostatních.
Tvá rovnice je FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S. M(HCl) = 36,5g/mol.
Když si připomeneš, co jsme v minulém příkladu řekli o vztahu látkového množství a objemu, bude ti jasné, že 44,8dm3 sulfanu jsou právě 2 moly. Teď použijeme ten vztah nahoře:
n(H2S)/1 = n(HCl)/2 => n(HCl) = 2*n(H2S) = 2*2 = 4moly HCl
m(HCl) = n*M = 4*36,5 = 146g chlortovodíku.
OK?
| Nahlásit
Jasný, já už to vidím. Já místo abych látkové množstí vynásobila dvěmi, tak jsem to vidělila, tudíž mi vyšel 1 mol HCl a výsledek tedy jen 36,5. Říkám, že jsou to prostě blbé chyby :-) Každopádně moc děkuji.
| Nahlásit
Proč se používá konstanta 22,4 když HF není plyn za noromálních podmínek?
| Nahlásit
Proč se používá konstanta 22,4 když HF není plyn za noromálních podmínek?
| Nahlásit
A to se látková množství jednotlivých molekul v rovnici vždy rovnají? Všechna n jsou shodná?
| Nahlásit
Ne. rovnají se zlomky, kde ve čitateli je látkové množství a ve jmenovateli stechiometrický koeficient dané látky v rovnici.
Viz příspěvek An. 254390.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek