| Nahlásit

Jak je správný vzorec pro heptafluorozirkoničitan amonný?

Nějaká dobrá duše, která mi vysvětlí, proč heptafluorozirkoničitan amonný je podle výsledků:(NH4)2[ZrF7]?
Já se pokaždé dopočítám k tomuto: (NH4)3[ZrF7]. V komplexu mám u Zr ox.č. 4 a u F -1.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
(NH4)3[ZrF7] Zr(+IV) + 7*F(-1) = -3. Proto 3*NH4(+).
Podle výsledků by šlo o heptafluorozirkoničnan - Zr(V), který neexistuje.
Je pravděpodobné, že má jít o hexafluorozirkoničitan. Zirkon vystupuje daleko nejčastěji s koordinačním číslem 6. U komplexů, kde jsou kationtem alkalické kovy, existují i komoplexní částice ZrF7(3-) a ZrF8(4-).

Pramen: Cotton, Wilkinson: Anorganická chemie.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek