Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 18.10.2012 22:25) | Nahlásit

Chemie - pufr

Dobrý den,

1. Vypočítejte pH roztoku, který vznikne smícháním 100 ml roztoku 100 mmol/l kyseliny fosforečné (pKa=2,1 pKa2=7,2 ) se 400 ml roztoku 25 mmol/l NaOH.

počítám podle pufrační rovnice: pH=pKa+log n(b)/n(a)-n(b)
ale nevychází to jak by mělo. Přece smícháním vznikne fosforečnan sodný- což je od kyseliny pufr. báze a jedu podle toho vzorce. Nebo ne ? má to vyjít (4,65) Nebo mám počítat s disociací kyseliny do určitých stupňů, v tomto případě H3PO4-->NaH2PO4 tak budu postupovat podle rovnice-- pH=1/2(pKa + pKa2) opravdu nevím.
Témata: chemie

6 reakcí

| Nahlásit
Nejprve vypočteme složení roztoku(100mmol/dm3 = 0,1mol; 25mmol = 0,025mol):
n(H3PO4) = 0,1dm3*0,1mol/dm3 = 0,01mol; n(NaOH) = 0,4*0,025 = 0,01mol
Obě složky jsou ve stechiometrickém poměru. Po smíchání tedy dostaneme roztok NaH2PO4 o koncentraci c = 0,01mol/0,5dm3 = 0,02mol/dm3;
NaH2PO4 je slabá kyselina s pKa = 7,2. Současně je slabou konjugovanou zásadou k H3PO4 s pKa = 2,1. pH tohoto roztoku tedy vypočteš podle vzorce
pH = 1/2(pKa + pKa2) = 0,5*(2,1 + 7,2) = 4,65.
Pufrační rovnici bychom použili jen v případě, že by byl nadbytek H3PO4, nebo NaOH. V případě nadbytku NaOH by se jednalo o pufr NaH2PO4/Na2HPO4.
| Nahlásit
Děkuju, už tomu trochu rozumím. A mám ještě jeden dotaz: Kdybychom chtěli hydrolizovat soli HPO4ˇ2- H2PO4ˇ- tak se může jednat o obě možnosti hydrolýzi ? Tím myslím bude zde vystupovat jako kyseliny a zásady-tudíž mají amfiprotní charakter.
| Nahlásit
Pokud dáš do vody jen HPO4(2-), bude konjugovanou kyselinou iont HPO4- a konjugovanou zásadou iont PO4(3-). Použiješ ve stejném vztahu pKa2 a pKa3. Když použiješ směs Na2HPO4 a Na3PO4, bude kyselinou NaH2PO4 a soli Na3PO4 a použiješ Hendersson-Hselbalchův vztah. Nebo budeš považovat Na3PO4 za zásadu a Na2HPO4 za její sůl a použiješ stejný vztah ve verzi pro zásady. pKb(Na3PO4) = 14-pKa3.
OK?
| Nahlásit
Já to myslel tak, že jsou dvě možnosti hydrolýzi hydrogen solí. příklad: HPO4ˇ2- + H2O <---> H2PO4ˇ- + OH- a jako druhá možnost by mohla vzniknou PO4ˇ3- + H3Oˇ+
To jsme vyčetl ve kriptech, jako amfitropní povaha hydrogen solí. Je to správně ?
| Nahlásit
Samozřejmě je to správně. Výsledné pH právě bude výsledkem dvou reakcí - jednou se H+ uvolňujií - HPO4(2+) -> H+ + PO4(3-) a druhou se spotřebovávají
HPO4(2-) + H+ -> H2PO4- Obě tyhle reakce probíhají současně a jsou spojeny koncentrací H+. Můžeme to zapsat takhle:
H2PO4(-) <=> HPO4(2-) + H+ <=> PO4(3-) + 2H+
| Nahlásit
Děkuji za diskusi o tomto tématu :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek