| Nahlásit

Co znamená Boltzmannova konstanta?

Ahoj. Vím, že Boltzmannova konstanta má hodnotu 1.38*10^-23 J/K a že vyjadřuje poměr mezi energií a teplotou. Nevím ale, co to znamená? ČEHO 1.38? (Mám tím na mysli něco jako že Avogadrova konstanta Na=6,022*10^23 znamená počet molekul v jednom molu látky - snadné a pochopitelné. Co tedy ve skutečnosti, konkrétně, fyzicky znamená ta Boltzmannka?)
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Změna energie jedné! částice ideálního plynu při změně teploty o 1K. Zatím co molární plynová konstanta R udává totéž pro 1 mol ideálního plynu. Vztah mezi těmito dvěma konstantami je tedy
k(B) = R/NA .
Připomínám stavovou rovnici:
p*V = n*R*T => R = p*V/(n*T) ; zkusíme na pravou strnu vložit rozměry:
R = [N/m2]*[m3] /(mol*Kelvin) = [N*m]/(mol*K) ; N*m = Joule
R = 8,3145 J/(mol*K)
| Nahlásit
takžeee... pro zahřátí jedné částice ideálního plynu o jeden stupeň spotřebuji takovéto množství energie? (tu rovnici já znám, jen jsem potřebovala to praktické v tom, abych to chápala)
| Nahlásit
Tak tak.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek