Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

: Vypočtěte, jakou zátěž teoreticky unese balónek o hmotnosti 0,50 g a objemu 2,1 litru, naplněný čistým heliem. Předpokládejte teplotu helia i okolního vzduchu 18 °C, tlak uvnitř balonku 110 kPa, tlak okolního vzduchu 99,8 kPa.