Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Jak se ptáme na slovní druhy?

Podstatná jména: názvy osob, zvířat, věcí,vlasností a dějů, ukazujeme na ně ten, ta, to
Přídavná jména: na přídavná jména se ptáme jaký, který, čí
Zájmena: zastupují podstatná jména
Číslovky: nahrazují se jako čísla
Slovesa: označují nějaký děj
Příslovce: na příslovce se ptáme kde, kam, kdy, jak
Předložky: dávame je před slova.
Spojky: spojují slova nebo věty
Částice: částice jsou například slova ať, nechť, ano, ne atd.
Citoslovce: vyjadřují zvuky atd.
Témata: slovní druhy

1 reakce

| Nahlásit
Díky za sdělení, ale je to trochu směs popisu slovních druhů a toho, jak se na ně ptá, přitom si nedovedu představit, jak bych se ptal např. na předložky, částice či citoslovce. A propos citoslovce: vyjadřují především citový postoj člověka k nějaké skutečnosti (Jé, bezva) nebo na něco upozorňují(hele, haló) či napodobují - to jsou ty zvuky (kykyryký, haf).
Ale jinak dobrý...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek