Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jaký je v České republice celkový počet příslušníků policie ?

Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
Struktura policie je poměrně složitá a je obsazená lidmi, kteří všichni jsou příslušníky policie. Dále musíme brát v úvahu Místní a Městské útvary policie. Počty osob zde pracujících se značně mění v průběhu času. Nejsem toho názoru, že je možno stanovit počty jedním, správným číslem. Zkuste se podívat na přiloženou adresu : http://www.mvcr.cz/policie/index.html
| Nahlásit
Ve zprávě o činnosti Inspekce Ministerstva vnitra ČR týkající se trestné činnosti policistů ČR v roce 2006, zpracované dne 26. února 2007 se uvádí:

počet objasněných trestních činů ............................. 228
poč. objas. trest. činů na 1000 policistů celkem...... 4,9

Podělíme-li číslo 228 číslem 4,9 a vynásobíme -li výsledek počtem 1000, obdržíme přibližný počet policistů Policie ČR v roce 2006. Tento výsledek činí: 46 531 osob.
| Nahlásit
tabulkových míst je pro uniformované policisty celkem 47 274. Ta nejsou plně obsazena k dnešnímu dni chybí cca 3000 uniformovaných policistů na plánovaný počet tabulkových míst. Takže ne 46 531 ale 47 274.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek