Ontola > Biologie > diskuze
| Nahlásit

Bolševník velkolepý, aktuální situace v ČR

Jak to vypadá v současnosti s výskytem bolševníku velkolepého v České republice? Vím, že před takovými dvaceti lety se to považovalo třeba na Karlovarsku za velký problém, bylo to tam kolem silnic všude. Jak to vypadá teď, už se to podařilo nějak zvládnout?

1 reakce

| Nahlásit
Současný výskyt bolševníku v České republice není rovnoměrný, vznikl invazním šířením z několika center pěstování. Pro úspěšnou invazi jsou důležité zejména vhodné podmínky pro šíření a klíčivost semen (nutná stratifikace semen chladem).
Intenzita výskytu klesá obecně ve směru západ-východ a z mezofytika do termofytika. Centrem rozšíření jsou západní Čechy, kde byl poprvé introdukován. Křivoklátsko, střední Povltaví, Třeboňsko).
V České republice provádí Státní rostlinolékařská správa v souladu s § 10 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů monitoring 13 druhů invazních rostlin. Týká se to i bolševníku jako jediného zájmového druhu tohoto projektu. V letech 2013-2015 probíhá rozsáhlá likvidace bolševníku v Karlovarském kraji. Podle návrhu projektu, na který poskytla Evropská unie dotaci 150 miliónů korun, bude zlikvidováno až 85 % porostů.

http://www.invaznirostliny.cz/druhy/bolsevnik-velkolepy
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek